projekty

Projekt „Doskonalenie umiejętności zawodowych na praktykach zagranicznych” realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas drugich i trzecich odbywający w CKP kształcenie praktyczne w zawodach: elektryk, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, technolog robót wykończeniowych w budownictwie, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Uczniowie odbędą staże w Niemczech, Włoszech i Hiszpanii, w trakcie których będą pogłębiać wiadomości, doskonalić i poszerzać umiejętności zawodowe. Stażyści udoskonalą umiejętność posługiwania się językiem obcym, z uwzględnieniem terminologii fachowej, poznają zabytki kultury i zwyczaje innych krajów.

Uczestnicy projektu otrzymają dokumenty potwierdzające zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe – Europass – Mobilność i certyfikaty od partnerów zagranicznych.

Czas trwania projektu: 15.08.2013 – 30.12.2014.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.