I. Szkolenie podstawowe obsługi drukarki 3D
oraz oprogramowania sterującego

Czas szkolenia 18 godzin (3 dni x 6 godz.)

Koszt szkolenia od 1 osoby: 540,-

II. Szkolenie zaawansowane w zakresie oprogramowania
sterującego drukarką 3D

Czas szkolenia 18 godzin (3 dni x 6 godz.)

Koszt szkolenia od 1 osoby: 600,-

Zapisy osobiście lub telefonicznie

tel. 41 275 38 65

Centrum Kształcenia Praktycznego

ul. Rogowskiego 14

27-200 Starachowice p. 102 , I piętro