W dniach 13-24 marca 2017r. uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w CKP  zrealizowali staże zawodowe w zagranicznych przedsiębiorstwach – firmach produkcyjnych i warsztatach usługowych w Wittenberge w Niemczech. Była to już trzecia, ostatnia, grupa uczniów wyjeżdżająca w ramach projektu Centrum „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym”, finansowanego przez KE w programie Erasmus+.

W stażach uczestniczyli uczniowie ZSZ nr 2 kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych: Piotr Bzymek, Jan Garbala, Kacper Latała, Kamil Łodej i Aleks Niedzielski oraz uczniowie ZSZ nr 3: elektrycy – Patryk Młodawski, Paweł Śpiewak, Tomasz Potrzeszcz, Kamil Starachowski i Sebastian Szymczak, elektromechanicy pojazdów samochodowych – Kacper Cieślik i Konrad Krawczyk oraz Adrian Kowalczyk, przyszły mechanik pojazdów samochodowych.

Opiekę nad młodzieżą pełniła Dorota Rychlewska, tłumacz i nauczyciel języka niemieckiego w ZSZ nr 3 i Justyna Żłobecka, nauczyciel CKP. Ze strony organizacji przyjmującej – BBZ Prignitz – opiekę nad uczestnikami projektu roztoczyli Franka Hirsch, Robert Tyrkalski i niezmiernie życzliwy pan Speckhahn, którzy zapewnili uczniom miejsca praktyk u lokalnych przedsiębiorców, transport do miejsc pracy, zakwaterowanie, wyżywienie oraz program kulturowy.

 

Udział w dwutygodniowych stażach w zagranicznych firmach, w obcym, międzynarodowym środowisku to dla młodzieży duże wyzwanie, ale także źródło nowych, cennych doświadczeń; związanych głównie z przyszłym zawodem, odmiennym sposobem organizacji pracy oraz koniecznością porozumiewania się w języku obcym na poziomie zawodowym i towarzyskim. Podczas pracy uczniowie mieli możliwość poznania zadań na różnych stanowiskach, nabycia nowych umiejętności oraz skonfrontowania  i doskonalenia umiejętności już  nabytych w trakcie praktycznej nauki zawodu z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Należy podkreślić, że w trakcie wizyt monitorujących w zakładach pracy opiekunowie wysłuchali wiele pochwał na temat swoich uczniów – ich już posiadane kompetencje zawodowe i osobiste, zaangażowanie w wykonywanie zadań i chęć do pracy zostały wysoko ocenione przez współpracowników i opiekunów stażystów we wszystkich firmach.

Pobyty na zagranicznych stażach zawodowych to nie tylko praca, ale i możliwość poznania kraju i kultury państwa, w którym przebywa młodzież. Tak było i tym razem. Chociaż pogoda nie rozpieszczała młodzież uczestniczyła w wycieczce do Berlina. W porywach wiatru uczniowie  odbyli spacer wokół Reichstagu, siedziby rządu kanclerz Merkel, Bramy Brandenburskiej, słynną aleją Unter den Linden, Potstamerplatz z zachowanymi resztkami muru berlińskiego, odwiedzili monumentalne Pomnik Pomordowanych Żydów Europy i Pomnik Żołnierzy Radzieckich. Niedzielne przedpołudnie uczniowie spędzili w towarzystwie Matyldy, mieszczki „przeniesionej” z XVIII wieku, która zabrała ich w podróż w czasie przez bogatą  historię Wittenbergii. W ciągu tygodnia, w czasie wolnym od pracy, młodzież miała okazję zwiedzić pracownie  i uczestniczyć w zajęciach praktycznych w BBZ Prigniz i Oberstufenzentrum Prigniz oraz relaksować się  i integrować w lokalnej kręgielni i na pływalni.

Stażyści bardzo pozytywnie oceniają swój udział w zagranicznych praktykach, są  pełni wrażeń, nowych doświadczeń, nowych planów i wyobrażeń, co do swojej dalszej drogi zawodowej Uczniowie bardzo dobrze funkcjonowali w innym kraju – szybko nawiązali przyjacielskie relacje ze współpracownikami, samodzielnie robili zakupy i przygotowywali część posiłków. Rozwinęli zarówno kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne, stali się bardziej pewni siebie, wzrosło ich poczucie własnej wartości. I wszyscy chcieliby wyjechać na staż jeszcze raz…

 

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS +