W poniedziałek w Centrum Kształcenia Praktycznego odbyły się pierwsze zajęcia warsztatowe, które pomagają młodym uczniom poprzez zabawę odkrywać i rozumieć tajniki zawodów.
Przyszli zawodowcy uczestniczyli w warsztatach w różnych branżach. Tym razem odwiedzili pracownie budowlaną, obróbki ręcznej oraz pojazdów samochodowych.

W pracowni budowlanej młodzi zawodowcy układali „na sucho” cegły w tradycyjnych wiązaniach budowlanych (pospolitym, gotyckim (polskim), angielskim, holenderskim gr. 2C) na podstawie rysunku technologicznego.
Zapoznali się z podstawowymi pracami murarskimi – w formie ćwiczeń praktycznych.
Zwrócono im uwagę na zagrożenia występujące w zawodach budowlanych i pokrewnych. Organizowali stanowiska robocze dla murarza.
W pracowni ślusarskiej młodzi uczniowie poznali podstawowe zasady obróbki ręcznej. Uczyli się mierzyć i zaznaczać odległości z wykorzystaniem odpowiednich przyrządów. Szlifowali i wywiercali otwór w zaznaczonym do tego miejscu na materiale. Wszystkie czynności odbywały się z zachowaniem przepisów BHP.
Pod okiem nauczyciela praktycznej nauki zawodu w pracowni pojazdów samochodowych dzieci dowiedziały się w jaki sposób i gdzie wytwarza się ciśnienie a także zmagali się z diagnozą poszczególnych części w samochodzie. Krok po kroku z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi usuwali usterkę pod kierunkiem nauczyciela.

Warsztaty prowadzone były przez specjalistów z różnych dziedzin – nauczycieli praktycznej nauki zawodu Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach.

Klub Małego Zawodowca to wrota do przygody z zawodem, którą przeżywa się w przyjazny, bezpieczny i innowacyjny sposób.