W piątek 19 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się IV Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej.
Współorganizatorem Turnieju, wzorem ubiegłych lat, był PIP Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, patronat nad Turniejem objęła firma MAN Bus Sp. z o.o.
Do rywalizacji stanęli reprezentanci ZSP w Iłży, ZS w Staszowie, ZSZ nr 2 i ZSZ nr 3 w Starachowicach, ZSTiO w Sandomierzu, ZSS w Radomiu, ZS Samochodowo-Usługowych w Skarżysku-Kam., CKP oraz klasy patronackiej MAN.
W pierwszym etapie turnieju uczestnicy mierzyli się z zadaniami teoretycznymi z zakresu techniki i technologii budowy oraz naprawy pojazdów samochodowych oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodach mechanicznych. Pięciu uczniów z największą liczbą punktów przeszło do drugiego etapu. Do zadań finalistów w części praktycznej należało min. rozpoznanie metali stosowanych w budowie samochodów, rozpoznanie i opisanie części samochodów oraz wykazanie się umiejętnościami z zakresu miernictwa elementów mechanicznych i elektrycznych. W trakcie prac komisji konkursowej uczestnicy Turnieju, którzy już wkrótce zostaną aktywnymi uczestnikami rynku pracy, wysłuchali prelekcji pana Stanisława Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, który omówił zasady bezpiecznej pracy w zawodach mechanicznych, podstawy prawne form świadczenia pracy oraz prawa pracowników i ich obowiązki względem pracodawcy. Młodzież dowiedziała się również jakie instytucje zewnętrzne i wewnętrzne dbają o prawa i interesy pracowników.
Uroczystość wręczenia nagród laureatom IV TSWT uświetnili swoją obecnością pani Monika Nowak, Członek Zarządu Powiatu, przedstawiciele firmy MAN Bus Sp. z o.o oraz inni zaproszeni goście. Pani Małgorzata Urban, dyrektor Centrum, w towarzystwie pani Moniki Nowak oraz pani Katarzyny Miniach i pana Eugeniusza Pochecia reprezentujących firmę MAN – głównego sponsora nagród – wręczyła dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu oraz cenne nagrody finalistom Turnieju.
Laureatami IV Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej zostali:
I miejsce – Radosław Burek, Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
II miejsce – Michał Sieczka, Zespół Szkól Samochodowo – Usługowych w Skarżysku
III miejsce – Mateusz Mikus, Zespół Szkół w Staszowie
Pan Stanisław Golmento reprezentujący współorganizatora Turnieju, OIP w Kielcach, wręczył upominki wszystkim finalistom Turnieju.
Na zakończenie pani dyrektor Urban zaprosiła wszystkich do rywalizacji w przyszłym roku szkolnym.