W Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w dniach 16-17 maja 2017 r. odbyły się warsztaty z programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. W inauguracji szkoleń wzięli udział przedstawiciele władz powiatu starachowickiego Pani Starosta Danuta Krępa i Członek Zarządu Pani Monika Nowak oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych mechanicznych ze Skarżyska Kam., Radomia, Chęcin, Pińczowa, Ostrowca Św., Jędrzejowa, Starachowic.

Warsztaty zostały przygotowane z udziałem niemieckiej firmy MTS, z którą Centrum ściśle współpracuje od wielu lat. Celem zajęć było podniesienie kompetencji nauczycieli placówek zawodowych. Warsztaty poprowadził inż. Robert Dubas z firmy MTS z Berlina. Przybliżył zainteresowanym, przede wszystkim praktyczne, zagadnienia związane z najnowocześniejszą wersją komputerowego oprogramowania do sterowania pracą tokarek i frezarek.