Drugi Europejski tydzień umiejętności zawodowych pt. „Odkryj swój talent!” w Centrum Kształcenia Praktycznego rozpoczął się 21 listopada działaniami skierowanymi do gimnazjalistów stojących przed wyborem dalszej drogi edukacyjno – zawodowej.

Dzięki życzliwości starachowickich przedsiębiorców gimnazjaliści od rana mogli poznawać specyfikę pracy w dużych firmach, poznawać ich organizację, obserwować pracę w różnych działach i na różnych stanowiskach oraz na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych i montażowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Usłyszeli też o wymaganiach kwalifikacyjnych stawianych przyszłym pracownikom. Uczniowie odwiedzili zakłady takie jak: Cerrad Sp.z o.o., MAN Bus Sp. z o.o.,  Odlewnie Polskie S.A., PKC Group, Starpol Sp. z o.o., Termatex Sp. z o.o.

Po odbyciu wycieczek zawodoznawczych uczniowie wzięli udział w konferencji „Odkryj swój talent!”, wysłuchując prelekcji pani Ewy Koper, doradcy zawodowego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pani Małgorzaty Czuby, doradcy zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Starachowicach i pani Anety Kiepas, HR Manager PKC Group. Młodzież miała możliwość odkrycia dróg do poznania własnych talentów, rozumianych jako wrodzone predyspozycje w różnych dziedzinach, które można rozwijać i które mogą doprowadzić do sukcesu osobistego i zawodowego. Na przykładzie sławnych osób przekonała się, że ograniczenia społeczne, czy fizyczne nie muszą być przeszkodą w osiągnięciu sukcesu. Najważniejsze jest posiadanie i rozwijanie pasji i zainteresowań oraz systematyczna praca nad własnym rozwojem. Odpowiedzialność każdego człowieka za jego miejsce na rynku pracy leży w jego własnych rękach.  Wszyscy prelegenci podkreślali rolę znajomości języków obcych i umiejętności obsługi podstawowych programów, takich jak np. Exel  oraz świadomość konieczności uczenia się przez całe życie w osiągnięciu satysfakcji z wykonywanej pracy.

Konferencja, w której udział wzięło blisko 250 gimnazjalistów  z miasta i powiatu starachowickiego, odbyła się w Gimnazjum nr 1im. Generała Antoniego Hedy „Szarego”.

Realizacja powyższych zadań możliwa była dzięki współpracy doradców zawodowych i pedagogów w Międzyszkolnym Centrum Doradztwa Zawodowego przy CKP.

Serdecznie dziękujemy zaangażowanym przedsiębiorcom oraz dyrektorom Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Zespołom Szkół z Chybic, Krynek, Rudy i Rzepina za umożliwienie młodzieży udziału w drugim Europejskim tygodniu umiejętności zawodowych.