Kieleckie Kuratorium Oświaty w styczniu 2018 r. opublikowało przykład dobrej praktyki realizowanej w Centrum Kształcenia Praktycznego. Mając na uwadze wysoką jakość kształcenia, wychowania i opieki przykłady dobrych praktyk stanowią inspirację dla innych szkół i placówek do podejmowania ciekawych działań edukacyjnych.
Zapraszamy do zapoznania się dobrą praktyką Ckp Starachowice

Link do strony