Znamy laureatów V Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej.

W piątek 23 marca w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się V Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej współorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Tegoroczny Turniej objęty był patronatem Starosty Starachowickiego, Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz tradycyjnie Okręgowego Inspektora Pracy.

Do zawodów stanęli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku –Kamiennej, Zespołu Szkół w Staszowie, ZSZ nr 2 i ZSZ nr 3 w Starachowicach, ZSZ Nr 3 w Kielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży, Zespołu Szkół Samochodowych w Radomiu, CKP oraz klasy patronackiej MAN.

W pierwszym etapie turnieju uczestnicy mierzyli się z zadaniami teoretycznymi  z zakresu techniki i technologii budowy oraz naprawy pojazdów samochodowych oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodach mechanicznych.  Pięciu uczniów z największą liczbą punktów przeszło do drugiego etapu. Do zadań finalistów  w części praktycznej należało między innymi wykonanie układu do sprawdzania przerywaczy kierunkowskazów oraz dokonanie pomiarów czopu łożyska ślizgowego wirnika i jego bicia promieniowego.

W trakcie prac komisji konkursowej po pierwszym etapie uczestnicy z zainteresowaniem wysłuchali prelekcji pani Elżbiety Wiącek i pana Aleksandra Zagajskiego, pracowników Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Skarżysku – Kamiennej oraz pana  Stanisława Golmento  z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Pracownicy kolei przedstawili założenia kampanii „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko”, omówili zasady bezpiecznego ruchu na każdej z pięciu kategorii przejazdów kolejowo – drogowych, ilustrując je filmami edukacyjnymi. Słuchacze dowiedzieli się między innymi, że 98% wypadków na przejazdach kolejowych wynika z brawury i nieostrożności kierowców i pieszych. Pan Golmento w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniu zapobiegania wadom postaw ciała wynikających z niewłaściwego noszenia zbyt ciężkich plecaków szkolnych oraz ciągłego przebywania w jednej, wymuszonej pozycji i powtarzania stale tych samych ruchów podczas wykonywania zadań zawodowych w „zwykłej pracy”.

Laureatami V Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej zostali:

I miejsce  – Mateusz Mikus, Zespół Szkół w Staszowie

II miejsce – Piotr Lis, Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Iłży

III miejsce  – Michał Sieczka, Zespół Szkól Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennej

Uroczystość wręczenia nagród laureatom V TSWT była też okazją do przedstawienia powstałego przy CKP Klubu Miłośników Motoryzacji, którego opiekunem jest Szymon Gawlik, nauczyciel praktycznej nauki zawodu. Członkowie Klubu w ramach swojej działalności obejmą opieką techniczną unieruchomiony zabytkowy samochód pożarniczy marki Star 25, dążąc do przywrócenia go do stanu sprawności. Porozumienie w tej sprawie podpisali dyrektor Centrum pani Małgorzata Urban oraz dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki „Ekomuzeum” pan Paweł Kołodziejski.