Uczniowie oraz nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach po raz kolejny wzięli udział w stażach realizowanych w ramach projektu „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

W dniach 15.10.2018 – 26.10.2018r.  praktyki zawodowe w hiszpańskich firmach  odbyło 16 uczniów CKP i ZSZ nr 2. Byli to uczniowie kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz w zawodzie technik budownictwa  

Opiekę nad młodzieżą pełniła Justyna Żłobecka, koordynator projektu i Marta Tarnowska, nauczyciel języka angielskiego. Organizację przyjmującą –Universal Mobility – reprezentowały Marzena Gorznik, Adriana Heindrich i Silvina Campise, które organizowały uczniom miejsca praktyk u przedsiębiorców w Walencji, zakwaterowanie oraz ciekawy program kulturowy.

Praktyka realizowana przez uczniów w zagranicznych firmach przyniosła im nowe, cenne doświadczenia. Mogli poznać zasady pracy obowiązujące w Hiszpanii, w zawodzie w którym się kształcą. Ponadto musieli porozumiewać się w języku obcym na poziomie zawodowym w pracy i w życiu codziennym. Staż pozwolił poznać uczniom zadania zawodowe na różnych stanowiskach pracy, nabyć nowe umiejętności oraz  doskonalić i skonfrontować umiejętności już  nabyte w trakcie praktycznej nauki zawodu z wymaganiami stawianymi przez pracodawców.

Kadra pedagogiczna CKP zgodnie z założeniami projektu uczestniczyła w stażach job shadowing w instytucjach kształcenia zawodowego – szkołach i firmach prowadzących kształcenie praktyczne dla uczniów. Nauczyciele przez pięć dni towarzyszyli hiszpańskim nauczycielom i mentorom w trakcie zajęć edukacyjnych obserwując ich pracę. Uczestnictwo w tego typu działaniach daje cenne doświadczenie zawodowe. Pozwala także wzbogacić własny warsztat pracy oraz doskonalić kompetencje językowe i społeczne, jak również wpływa na zwiększenie satysfakcji z pracy.

Zawodowy staż zagraniczny daje możliwość poznania kraju i kultury państwa goszczącego.

Uczniowie i nauczyciele w ramach stażu realizowali ciekawy program kulturowy zwiedzając oprócz miasta pobytu Canelobre Caves, Castle of Santa Barbara i zabytkowe stare miasto w Alicante. Poznali kulturę, zabytki architektoniczne oraz kuchnię hiszpańskiej Walencji.

Osoby uczestniczące w stażu, wróciły pełne satysfakcji i nowych wrażeń. Zdobyte doświadczenia niewątpliwie pomogą w realizacji planów oraz rozwoju kariery zawodowej.

Autor tekstu: Anna Chyła

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego