Kongres Edukacji Przyszłości, odbył się 22 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Ogólnym celem Kongresu było podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. W ramach Kongresu przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk, cenne dokonania, które mogły być dla uczestników Kongresu inspiracją do ich wprowadzania w szkołach i placówkach zajmujących się szkolnictwem zawodowym.

Do udziału w Kongresie został zaproszony dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego Małgorzata Urban jako przedstawiciel Rady Dyrektorów powołany przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty. Dyrektor CKZ zaprezentowała efekty porozumień i współpracy zawartych przez placówkę z pracodawcami. Głównym punktem wystąpienia było zaprezentowanie modelu kształcenia praktycznego w środowisku pracy z aktywnym udziałem nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Omówione zostały również przykłady dobrych praktyk funkcjonujących w Centrum. Dyrektor Centrum przedstawił zasady funkcjonowania „Klubu Małego Zawodowca” w ramach którego realizowane są treści z edukacji przedzawodowej dla uczniów szkół podstawowych. Zostały także przedstawione działania realizowane w placówce związane zarówno z rozwijaniem pasji zawodowych uczniów i słuchaczy KKZ poprzez organizację Turnieju oraz zajęcia w ramach „Klubu Miłośników Motoryzacji”. Pani Małgorzata Urban zaprezentowała założenia dotyczące realizuje projektu pt. „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego” w ramach którego wybudowane oraz zmodernizowane zostaną pracownie Centrum, a także zostaną one wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Gośćmi Kongresu Edukacji Przyszłości dotyczących tematu „ ZAWODY PRZYSZŁOŚCI” byli: Pan Dariusz – Piontkowski Minister Edukacji Narodowej, Pan Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan Krzysztof Słoń – Senator Rzeczpospolitej Polskiej, Pani Agata Wojtaszek – Wojewoda Świętokrzyski, przedstawiciele organów prowadzących, uczelni wyższych, pracownicy nadzoru pedagogicznego, dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele oraz uczniowie.

Podczas Kongresu poruszane zostały również inne tematy związane ze szkolnictwem zawodowym takie jak: tematyka robotyki, Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz roli nauczyciela wychowawcy w nowym systemie oświaty. Ciekawym punktem spotkania był udział uczestników w panelu dyskusyjnym ”Uczeń w centrum zmian zawodowych – od wyboru zawodu do sukcesu na rynku pracy”.

 

Zdjęcia: Kuratorium Oświaty w Kielcach