W dniach 12 – 25 . 09. 2021r  uczniowie uczący się  zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach przebywali w ramach projektu pt. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” programu ERASMUS+ na praktykach zawodowych w Hannowerze, stolicy niemieckiego kraju związkowego Dolna Saksonia. W projekcie uczestniczyło 16 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego: 4 uczących się w obszarze zawodów mechaniki pojazdów samochodowych oraz 12 w zawodach branży budowniczej. Zadania opiekunów w czasie wyjazdu pełniły koordynator projektu z ramienia CKZ Pani Elżbieta Gębura i Pani Dorota Rychlewska nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego. Realizację zadań projektu po przybyciu na miejsce  rozpoczęło spotkanie młodzieży z Panem Wolfgangiem Hellwig opiekunem młodzieży ze strony niemieckiej oraz innymi współpracownikami instytucji LAK Berufsnot e.V. goszczącej uczniów w Hannowerze.   W trakcie spotkania młodzież poznała firmy, które przez dwa tygodnie miały być ich miejscem praktyk zawodowych, otrzymała plany miasta oraz pomocniczą garść informacji o sposobie korzystania z komunikacji miejskiej, tak aby w swoim miejscu  pracy być zawsze na czas.

Zgodnie z założonym planem praktyk  mechanicy pojazdów samochodowych realizowali swoje zadania stażu zawodowego w warsztatach samochodowych, zaś technicy i monterzy budownictwa w firmach budowlanych na terenie Hannoweru i okolic. Obserwując pracę niemieckich firm, narzędzia, surowce, środki i metody , współczesne technologie stosowane u naszych sąsiadów, porównując je ze zdobytymi wcześniej wiadomościami w ramach praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w  Starachowicach uczniowie doskonalili swa wiedzę zawodową. Z ust pracodawców padło wiele ciepłych słów chwalących naszych stażystów, za ich kompetencję, dyspozycyjność oraz chęć do pracy. W takich momentach zawsze podkreślana jest konieczność nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, która stwarza stażystom możliwość powrotu w przyszłości na dalsze doskonalenie zawodowe bądź również zdobycie drugiego zawodu w Niemczech. Stażyści byli bardzo zadowoleni ze  swoich nowych miejsc praktyk, pełni wrażeń, nowych doświadczeń oraz planów na dalszą drogę swojej kariery zawodowej. Pobyty na zagranicznych stażach zawodowych to nie tylko praca, ale i możliwość poznania kraju i kultury państwa, w którym przebywa młodzież. Młodzież na co dzień przebywająca w Hanowerze i poruszająca się po nim środkami komunikacji miejskiej miała okazję poznać miasto i jego architekturę, a  w czasie wolnym w sobotę idąc śladami historii miasta zwiedziła historyczny gmach opery, ruiny kościoła Aegidienkirche, zachowane resztki średniowiecznego muru miejskiego, budynek ratusza miejskiego oraz historyczne stare miasto wraz z Marktkirche. W niedzielę głównym elementem były spacery. Oglądanie przepięknego kompleksu barokowych ogrodów Herrenhäuser Gärten  Pałacu Herrenhausen, składających się z Wielkiego Ogrodu, Berggarten, Georgengarten i Welfengarten, które są dziedzictwem królów Hanoweru. Ostatnim etapem wycieczki był spacer wzdłuż Maschsee sztucznego jeziora położonego na południe od centrum Hanoweru  Zajmujący powierzchnię 78 hektarów zbiornik wodny  jest największym  w stolicy Dolnej Saksonii. Jezioro jest popularnym miejscem rekreacji, a także miejscem licznych sportów wodnych

Projekt „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

 

Autor tekstu: Dorota Rychlewska

Autor zdjęć: Elżbieta Gębura