W dniu 22.03.2022 w Centrum Kształcenia Zawodowego odbył się drugi Turniej Wiedzy o Elektryczności.

W Turnieju wzięło udział 5 szkół ponadpodstawowych z terenu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Zgłosiło się 10 uczestników, do rywalizacji przystąpiło 9 osób.

Byli to uczniowie:

  1. Zespołu Szkół Technicznych w Skarżysku Kamiennej pod opieką pana Janusza Łukomskiego
  2. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Iłży wraz z panem Dariuszem Leśkiewiczem
  3. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 z Końskich z opiekunem pana Dariuszem Stolarczykiem
  4. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 ze Starachowic pod opieką pana Bogdana Kowalika
  5. Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 ze Starachowic pod opieką pana Cezarego Gałęzi

Turniej składał się z dwóch części. Część pierwsza pisemna trwała 60 min i polegała na udzieleniu odpowiedzi na 40 testowych pytań.

Część ta, pozwoliła na wyłonienie 4 finalistów. Byli to:

  • Wiktor Romanowski z ZSP Iłża
  • Igor Moskal z ZSZ nr 2 ze Starachowic
  • Kacper Nowakowski z ZSZ nr 2 ze Starachowic
  • Damian Skowron z ZSZ nr 3 ze Starachowic

Następnie finaliści mieli wykonać zadanie praktyczne.

W tym czasie pozostali uczestnicy Turnieju wraz ze swoimi opiekunami, w towarzystwie pani Justyny Żłobeckiej z CKZ Starachowice zwiedzali Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Po ponad 2,5h godzinnej pracy, kapituła Turnieju pod kierownictwem pana Andrzeja Kłaczkowskiego wyłoniła zwycięzców.

Miejsce pierwsze zajął Wiktor Romanowski z ZSP Iłża, na drugim miejscu uplasował się Damian Skowron z ZSZ nr 3 ze Starachowic, a miejsce trzecie zajął Kacper Nowakowski z ZSZ nr 2 ze Starachowic Kacper Nowakowski z ZSZ nr 2 ze Starachowic.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody sponsorowane przez Starostwo Powiatowe w Starachowicach oraz przez P.P.U. EUROKABEL-PROREM Sp. z o.o.

Specjalną nagrodę dla finalistów w postaci egzaminu Stowarzyszenia Elektroenergetyków Polskich (SEP do 1kv) ufundowało Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) Oddział w Starachowicach. Nagrody finalistą wręczył prezes Simp-Zoport pan Jan Pudło.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom.