20 maja 2022r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego odbył się VII Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej. Wzięło w nim udział 16 uczniów szkół ponadpodstawowych i instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego.

Turniej składał się z dwóch części, w pierwszej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną , następnie pięciu półfinalistów przystąpiło do  wykonania zadania praktycznego.

W tym czasie pozostali uczestnicy Turnieju wraz ze swoimi opiekunami, w towarzystwie nauczyciela  CKZ i pod przewodnictwem kustosza  zwiedzali stałe wystawy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. Była to znakomita okazja do bliższego poznania dziedzictwa przyrodniczego i przemysłowego naszego regionu i miasta.

Kapituła Turnieju pod kierownictwem nauczyciela pnz CKZ Szymona Gawlika podsumowała osiągnięcia finalistów i wyłoniła zwycięzców:

 –  I miejsce zajął Adrian Pępczak z Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennym,

– II miejsce zajął Artur Kciuk z Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku – Kamiennym,

– III miejsce zajął Dawid Borowiec z Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody sponsorowane przez patronów Turnieju: Starostę Starachowickiego  Pana Piotra Ambroszczyka, Pana Adama Derzę  Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach oraz Pana Dariusza Kosiorka Prezesa firmy CERAMIZER.

Uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, otrzymali także nagrody specjalne w postaci laptopów multimedialnych ufundowane przez firmę MAN Bus Sp. z o.o.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz ich opiekunom.