3) Uchwała Nr XLVII/387/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach.

Treść uchwały