Krajowe Centrum Druku 3D jest pracownią utworzoną dzięki współpracy CKZ z firmą Architect 3D. Pracownia jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych poznaniem najnowocześniejszej technologii druku trójwymiarowego - nauką programowania wydruków i obsługi maszyn. Uczniowie kształcący się we wszystkich zawodach mają możliwość poznania w Centrum technologii wykraczającej poza ich branżę. Możliwość korzystania z zajęć i kursów realizowanych w Krajowym Centrum Druku3D mają również osoby niepełnosprawne.

Cele działania KCD3D

  • stworzenie nowych możliwości rozwoju kształcenia zawodowego młodzieży i kształcenia ustawicznego dorosłych, polegających na wprowadzeniu nowych treści kształcenia do zajęć praktycznej nauki zawodu i kwalifikacyjnych kursów zawodowych
  • uzyskanie umiejętności pracy w nowoczesnej technologii druku trójwymiarowego zwiększające atrakcyjność uczestników szkoleń na rynku pracy
  • popularyzacja wiedzy o technologii druku trójwymiarowego