• wybierz interesujący Cię kurs z oferty szkoleniowej CKP
  • wypełnij i prześlij do CKP dokumenty aplikacyjne – do pobrania tutaj
  • po zebraniu grupy (minimum 20 osób) zostaniesz powiadomiony o terminie rozpoczęcia zajęć. Aby uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu wymagane jest 60% obecności na zajęciach.
  • po zakończeniu każdej z kwalifikacji otrzymasz zaświadczenie o ukończeniu kursu
  • przystąpisz do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji – egzamin odbywa się w CKP
  • po jego zdaniu otrzymasz od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – zdobyłeś i udokumentowałeś nowe umiejętności zawodowe
  • po zdobyciu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie (jednej, dwóch lub trzech) uzyskasz dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum – po wykazaniu posiadania wykształcenia średniego