W dniach 6 -19. 09.2015r. pierwsza grupa uczestników projektu pt. „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+, odbyła staże zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach. Na praktyki zawodowe do Hannoveru wyjechało 16 uczniów ZSZ nr 2 odbywających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego: Dominik Adamczyk, Grzegorz Cichocki, Karol Kutera, Maciej Lech, Daniel […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

„Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” to tytuł projektu realizowanego przez Centrum od 1 czerwca 2015 do 1 czerwca 2017r., współfinansowanego w ramach Akcji 1. Mobilność edukacyjna programu Erasmus+. Erasmus+ to program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 obejmujący edukację, szkolenia, młodzież i sport. Powstał w wyniku połączenia inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: […]

CZYTAJ WIĘCEJ →