projekty

W dniach 13 – 26.10.2013r. pierwsza grupa uczniów – 9 sprzedawców i 7 elektryków – odbyła staż w ramach projektu programu Leonardo da Vinci „Doskonalenie umiejętności zawodowych na praktykach zagranicznych”.

Opiekunami młodzieży były: pani Elżbieta Gębura, koordynator projektu z ramienia CKP, pani Dorota Rychlewska, nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego oraz ze strony niemieckiej pani Małgorzata Worona.

Instytucja przyjmująca, VITALIS GmbH, gościła stażystów i zorganizowała miejsce praktyk – elektrykom w siedzibie firmy, w niegdysiejszej posiadłości rycerskiej Gut Wehlitz w Schkeuditz, natomiast sprzedawcom w supermarketach sieci NETTO w Schkeuditz i REWE w Lipsku.

Kompleks budynków VITALIS swój obecny kształt zawdzięcza rzeszom praktykantów różnych profesji i z różnych krajów, którzy zdobywali i doskonalili w nich swoje umiejętności zawodowe. Tylko w czasie pobytu naszych uczniów przebywało w ośrodku ponad 280 stażystów z Polski, Słowacji, Rumunii, Chorwacji, Węgier i Słowenii, co było okazją do zawarcia nowych, międzynarodowych znajomości, wspólnych rozrywek w czasie wolnym po pracy, poznania odmiennych zwyczajów.

Troską wszystkich opiekunów było, by uczniowie poza realizowaniem zadań określonych w programie praktyk, poznali zabytki, kulturę i historię Niemiec. Młodzież odbyła wycieczki do Lipska, , Berlina i Drezna.

Polscy opiekunowie usłyszeli dużo wyrazów uznania dla umiejętności, zaangażowania i chęci do pracy naszych uczniów. Szczególnie wiele pochwał dostali elektrycy z klasy 2 Jakub Adamus i Kacper Maciejczak. W ocenie uczniów zaś okres praktyk był bardzo udany – cenili sobie doświadczenia zdobyte w nowych, rzeczywistych warunkach pracy, możliwość zwiedzania obcego kraju, zwłaszcza, że dla niektórych był to pierwszy pobyt zagranicą. Za największy mankament projektu uznali to, że można w nim wziąć udział tylko jeden raz!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.