3) Uchwała Nr XLVII/387/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie zamiaru przeniesienia siedziby Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach. Treść uchwały

CZYTAJ WIĘCEJ →

W dniu 27 maja odbyły się w naszej placówce obchody jubileuszu 25 – lecia Centrum Kształcenia Zawodowego, które patronatem  objął Starosta Starachowicki pan Piotr Ambroszczyk. Historia Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach rozpoczęła się 1 stycznia 1997r., kiedy to Kurator Oświaty w Kielcach powołał na dyrektora placówki Panią Halinę Śledzionę.   Formalnie Centrum rozpoczęło pracę  1 […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

 20 maja 2022r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego odbył się VII Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej. Wzięło w nim udział 16 uczniów szkół ponadpodstawowych i instytucji z terenu województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego. Turniej składał się z dwóch części, w pierwszej uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną , następnie pięciu półfinalistów przystąpiło do  wykonania zadania praktycznego. W tym […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

  W dniach 23 kwietnia – 7 maja br. nasi uczniowie uczestniczyli w  stażu zagranicznym w projekcie Erasmus + „Europejski wymiar kształcenia  zawodowego uczniów CKP”. To już ostatnia mobilność realizowana w ramach tego projektu. Do Povoa de Varzim w Portugalii wyjechało z opiekunami  osiemnaścioro uczniów realizujących zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego  w zawodach  technik […]

CZYTAJ WIĘCEJ →