W dniach 12 – 25 . 09. 2021r  uczniowie uczący się  zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach przebywali w ramach projektu pt. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” programu ERASMUS+ na praktykach zawodowych w Hannowerze, stolicy niemieckiego kraju związkowego Dolna Saksonia. W projekcie uczestniczyło 16 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego: 4 uczących się […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

W dniach 14.09 – 16.09.2021 pani Anna Chyła brała udział w XIX Polsko – Niemieckie Forum Wymiany Młodzieży. W czasie Forum pracowano nad wartościowym partnerstwem zawodowym we współpracy polsko – niemieckiej. Głównym celem Forum Wymiany Młodzieży bowiem jest pogłębienie dialogu między partnerami z Polski i Niemiec, wymianie doświadczeń i informacji oraz rozwój wspólnych projektów w […]

CZYTAJ WIĘCEJ →