KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – BEZPŁATNE,
ELASTYCZNE I NOWOCZESNE
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to forma kształcenia adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i pogłębianiem wiedzy zawodowej, chcących:

  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić i aktualizować wiedzę zawodową i umiejętności,
  • zdobyć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • przekwalifikować się zawodowo,
  • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy,
  • otworzyć działalność gospodarczą.

 

Przeszkoliliśmy już wielu słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dołącz do tej grupy! Nabór na KKZ trwa stale – rozpoczęcie zajęć po zebraniu pełnej grupy słuchaczy – minimum 20 osób.

Zapisy w sekretariacie

Centrum Kształcenia Zawodowego
w Zespole Szkół Zawodowych nr 3

ul. Szkolna 10
27-200 Starachowice

Telefon: 41 274 72 52
centrum@ckzstarachowice.pl

 

Druki do pobrania:

Podanie o przyjęcie na KKZ

Informacja o KKZ

Regulamin KKZ.doc