KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE – BEZPŁATNE,
ELASTYCZNE I NOWOCZESNE
KSZTAŁCENIE ZAWODOWE OSÓB DOROSŁYCH

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to forma kształcenia adresowana do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i pogłębianiem wiedzy zawodowej, chcących:

  • zdobyć nowy zawód,
  • uzupełnić i aktualizować wiedzę zawodową i umiejętności,
  • zdobyć tylko wybrane umiejętności i w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji,
  • przekwalifikować się zawodowo,
  • zwiększyć swoje szanse na rynku pracy,
  • otworzyć działalność gospodarczą.

 

Przeszkoliliśmy już wielu słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dołącz do tej grupy! Nabór na KKZ trwa stale – rozpoczęcie zajęć po zebraniu pełnej grupy słuchaczy – minimum 20 osób.

Zapisy w sekretariacie – I piętro p. 102
Centrum Kształcenia Zawodowego
ul. Inż. Wł. Rogowskiego 14
27-200 Starachowice
tel.: 41 275 38 65

 

Druki do pobrania:

Podanie o przyjęcie na KKZ

Informacja o KKZ

Regulamin KKZ