Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach
jest ośrodkiem egzaminacyjnym
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Wykaz upoważnień do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje
w zawodzie:

 • AU.04. – Kierowca – mechanik – Eksploatacja środków transportu drogowego
 • AU.20. – Sprzedawca – Prowadzenie sprzedaży
 • AU.22. – Magazynier – logistyk – Obsługa magazynów
 • AU.31. – Technik spedytor– Organizacja transportu oraz obsługa klientów
  i kontrahentów
 • BD.05. – Monter sieci i instalacji sanitarnych – Wykonywanie robót związanych
  z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych
 • BD.29. – Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych – Wykonywanie
  i kontrolowanie robót konstrukcyjno – budowlanych
 • EE.02. – Mechatronik – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • EE.04. – Elektryk – Montaż i obsługa maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.05. – Elektryk – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • MG.12. – Elektromechanik pojazdów samochodowych – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 • MG.18 – Mechanik pojazdów samochodowych – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • MG.19 – Operator obrabiarek skrawających (CNC) – Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • MG.17 – Mechanik monter maszyn i urządzeń – Montaż i obsługa maszyn
  i urządzeń
 • BD.04. – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • HAN.01. – Sprzedawca – Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. – Technik handlowiec – Prowadzenie działań handlowych
 • MOD.03. – Krawiec – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • SPL.01. – Magazynier – logistyk – Obsługa magazynów
 • SPL.05. – Technik spedytor– Organizacja transportu oraz obsługa klientów
  i kontrahentów
 • MOT.06. – Technik pojazdów samochodowych – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • EKA.04. – Technik ekonomista – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • MEC.05. – Operator obrabiarek skrawających (CNC) – Użytkowanie obrabiarek skrawających