Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach
jest ośrodkiem egzaminacyjnym
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi

Wykaz upoważnień do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

 • AU.04. –  Kierowca – mechanik – Eksploatacja środków transportu drogowego
 • BD.04. – Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • HAN.01. – Sprzedawca – Prowadzenie sprzedaży
 • HAN.02. – Technik handlowiec – Prowadzenie działań handlowych
 • MOD.03. – Krawiec – Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 • SPL.01. – Magazynier – logistyk – Obsługa magazynów
 • SPL.05. –  Technik spedytor– Organizacja transportu oraz obsługa klientów
  i kontrahentów
 • MOT.06. – Technik pojazdów samochodowych – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
 • EKA.04. – Technik ekonomista – Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
 • MEC.05. – Operator obrabiarek skrawających (CNC) – Użytkowanie obrabiarek skrawających
 • ELE.02. – Elektryk – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • ELM.03.- Mechatronik – Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • EKA.05.- Technik ekonomista– Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • BUD.11.- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie- Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BUD.12.-Murarz-tynkarz – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
 • MEC.08.- Technik mechanik -Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
 • MOT.02.- Technik pojazdów samochodowych – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych 
 • MOT.05.- Technik pojazdów samochodowych – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych 
 • TDR.01.- Kierowca mechanik – Eksploatacja środków transportu drogowego