CKZ

PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU
OŚRODEK EGZAMINACYJNY OKE

Centrum realizuje zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu dla młodzieży i dorosłych, w zakresie całego lub części programu nauczania dla danego zawodu, w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

KKZ

KWALIFIKACYJNE KURSY
ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe – Bezpłatne, elastyczne i nowoczesne kształcenie zawodowe osób dorosłych, pozwalające w krótkim czasie przygotować się do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji

3D

KRAJOWE CENTRUM DRUKU
TRÓJWYMIAROWEGO

Krajowe Centrum Druku 3D jest pracownią utworzoną dzięki współpracy CKP z firmą Architect 3D. Pracownia jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych poznaniem najnowocześniejszej technologii druku trójwymiarowego.

MCDZ

MIĘDZYSZKOLNE CENTRUM
DORADZTWA ZAWODOWEGO

Doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu starachowickiego. Wsparcie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie preorientacji zawodowej uczniów.