Misją Centrum Kształcenia jest wyposażenie uczniów i słuchaczy w kompetencje zapewniające im zrozumienie idei uczenia się przez całe życie, wdrożenie do samodzielnej pracy umysłowej, dostosowanie do reguł życia społecznego, poznanie osobistych predyspozycji zawodowych oraz aktywność zawodową i dostosowanie własnych kompetencji do wymagań rynku pracy.

CKZ realizuje zajęcia praktycznej nauki zawodu i praktyki zawodowe oraz w formach pozaszkolnych kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy i umiejętności.