W dniach 23 kwietnia – 7 maja br. nasi uczniowie uczestniczyli w  stażu zagranicznym w projekcie Erasmus + „Europejski wymiar kształcenia  zawodowego uczniów CKP”. To już ostatnia mobilność realizowana w ramach tego projektu. Do Povoa de Varzim w Portugalii wyjechało z opiekunami  osiemnaścioro uczniów realizujących zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego  w zawodach  technik […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

W dniach 12 – 25 . 09. 2021r  uczniowie uczący się  zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach przebywali w ramach projektu pt. „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” programu ERASMUS+ na praktykach zawodowych w Hannowerze, stolicy niemieckiego kraju związkowego Dolna Saksonia. W projekcie uczestniczyło 16 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego: 4 uczących się […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Czternaścioro podopiecznych Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach odbyło w czerwcu 2021 r. dwutygodniowe praktyki zawodowe w miejscowości Povoa de Varzim w Portugalii. Wyjazd w ramach projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” odbył się w ramach współpracy z organizacją ‘WE ARE’ Associacao Euromob. Praktyki w portugalskich przedsiębiorstwach odbyli uczniowie kształcący się w zawodzie […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego uczniów CKP w Starachowicach” to tytuł projektu programu ERASMUS+ , którego realizację rozpoczęło Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach dla swoich uczniów w latach 2019 – 2021. W jego ramach w dniach 17 -30.11.2019r   na zagranicznych praktykach zawodowych w Hannowerze stolicy niemieckiego kraju związkowego Niedersachsen(Dolna Saksonia) przebywało16 uczniów w zawodzie elektromechanik pojazdów […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

W Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zakończono realizację projektu Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się spotkanie podsumowujące, które otworzyła dyrektor CKZ, Pani Małgorzata Urban, witając […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Kongres Edukacji Przyszłości, odbył się 22 października 2019 r. w Centrum Kongresowym Targi Kielce. Ogólnym celem Kongresu było podniesienie rangi wyborów edukacyjno-zawodowych, w tym świadomości kształcenia zawodowego oraz promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny sportu, dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe. W ramach Kongresu przedstawione zostały przykłady dobrych praktyk, cenne […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Od 12 do 25 maja 2019 roku starachowicka młodzież wzięła udział w projekcie „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia”. Do projektu przystąpiło osiemnaścioro uczniów realizujących zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Praktycznego na kierunku technik budownictwa oraz technik pojazdów samochodowych. Dwutygodniowy staż umożliwił nam podniesienie swoich kompetencji […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

Uczniowie klasy II technik budownictwa z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w ramach projektu „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach programu POWER, wzięli udział w jednodniowym wyjeździe na targi budowlane „BUDMA/Windoor-Tech 2019” w Poznaniu. W doskonałych nastrojach o 6.00 wyruszyliśmy w drogę i wczesnym popołudniem […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

23 listopada Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach uczestniczyła w II spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego, powołanego w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe. Rolą Komitetu jest monitorowanie i wspieranie działań realizowanych w ramach grantu, którego głównym celem jest wprowadzenie Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego.Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach jest […]

CZYTAJ WIĘCEJ →

W dniach 5- 6 listopada 2018 r. w naszej placówce gościliśmy przedstawicieli z Austrii oraz Urzędu Marszałkowskiego z Kielc. Konsultacje warsztatowe z ekspertami Austriackimi dotyczyły grantu Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego pt. „ Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła-CKP-Pracodawca”. Pan Rene Bischof, który jest partnerem w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, wraz […]

CZYTAJ WIĘCEJ →