Centrum Kształcenia Zawodowego pełni wiodącą rolę w praktycznym kształceniu zawodowym młodzieży i dorosłych na potrzeby rynku pracy.

Jest instytucją inicjującą, pośredniczącą i wdrażającą współpracę szkół z przedsiębiorstwami.