Zapraszamy do korzystania z oferty MCDZ wszystkich uczniów i nauczycieli powiatu starachowickiego

MCDZ realizuje działania w następujących obszarach:

I. Doradztwo zawodowe dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu starachowickiego

 • określenie predyspozycji zawodowych
 • planowanie drogi zawodowej
 • podnoszenie poziomu wiedzy o zawodach
 • podnoszenie poziomu wiedzy o możliwych kierunkach kształcenia ponadgimnazjalnego
 • podnoszenie poziomu wiedzy o rynku pracy

II. Wsparcie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów w zakresie preorientacji zawodowej uczniów

 • konsultacje dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzone przez doradców zawodowych WUP w Kielcach i PUP w Starachowicach na temat rozpoznawania predyspozycji zawodowych uczniów

III. Współpraca z pracodawcami

 • integracja kształcenia praktycznego realizowanego przez CKP z wybranymi podmiotami lokalnego rynku pracy
 • diagnoza zapotrzebowania lokalnych pracodawców we współpracy z PUP w Starachowicach
 • wsparcie absolwentów w znalezieniu zatrudnienia we współpracy z PUP

IV. Promowanie kształcenia ustawicznego

 • określanie predyspozycji zawodowych młodzieży i dorosłych
 • realizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych
 • realizacja kursów doskonalących zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców

Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego

podejmowanymi zadaniami wpisuje się w działalność grupy roboczej ds. reorientacji zawodowej w ramach realizacji projektu pt. „Powiatowa Rada Zatrudnienia koordynatorem polityki społecznej w powiecie – wypracowanie nowego modelu współpracy”. Utworzenie MCDZ jest odpowiedzią na wytyczne grupy do dalszej pracy w zakresie funkcjonowania systemu doradztwa zawodowego w szkołach powiatu starachowickiego. Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Młodzieżowym Centrum Kariery OHP.