W środę 23 stycznia 2014r. w siedzibie Centrum doszło do podpisania Porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Specjalną Strefą Ekonomiczną „Starachowice” reprezentowaną przez Prezesa Zarządu SSE Cezarego Tkaczyka i Wiceprezesa Zdzisława Kobierskiego a Centrum Kształcenia Praktycznego reprezentowanym przez Dyrektor Małgorzatę Urban.

Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności Starosty Powiatu Starachowickiego Andrzeja Matyni, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Jadwigi Maciejczak, Przewodniczącego Powiatowej Rady Zatrudnienia Cezarego Beraka, Dyrektor SOSW Elżbiety Kowalczyk, Beaty Kowalskiej i Tomasza Dwojaka, uczniów SOSW, którzy w tym dniu uczestniczyli w zarządzaniu powiatem oraz Dariusza Majewskiego, przedstawiciela Rady Pedagogicznej CKP.

Ideą nawiązanej współpracy jest szybkie i skuteczne reagowanie na potrzeby przedsiębiorców SSE i całego Powiatu Starachowickiego poprzez organizację i realizację kształcenia ustawicznego oraz wspólne aplikowanie o fundusze unijne w perspektywie lat 2014-2020.

porozumienie