W piątek 9. maja 2014r. w CKP odbył się Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej zudziałem 15 uczniów z Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku Kamiennej, Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2, Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 i Centrum Kształcenia Praktycznego ze Starachowic.

Turniej swoim patronatem objął Starosta Starachowicki pan Andrzej Matynia.

Turniej przebiegał w dwóch etapach: o 9.00. rozpoczęła się część pisemna w formie testu. Do drugiej części, praktycznej, przystąpiło pięciu uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w części teoretycznej: Mateusz Burczak, Łukasz Cecelon, Paweł Gaj, Damian Korona, Kamil Maciąg.

Każdy z finalistów wylosował jeden z zestawów konkursowych, zawierających po trzy wymontowane elementy pojazdów samochodowych ( części, zespoły, podzespoły ). Do zadań uczestnika należało:

-określenie nazwy elementów zgodnie z technologią producenta

-opisanie roli, jaką pełnią elementy w pojazdach samochodowych

-określenie przyczyny usterek jakie mogą powodować elementy

-sposoby diagnostyki elementów

-opisanie technologii naprawy lub wymiany elementów.

O zwycięstwie w Turnieju zdecydowała łączna liczba punktów zdobyta w części teoretycznej i praktycznej.

Laureatem Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej został Damian Korona, na drugim miejscu uplasował się Kamil Maciąg, na trzecim - Mateusz Burczak.

Dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników Turnieju oraz nagrody dla zwycięzców wręczyła pani Małgorzata Urban, dyrektor CKP wraz z zaproszonymi gośćmi: panią Jadwigą Maciejczak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury Fizycznej i Sportu Starostwa Powiatowego w Starachowicach, panem Mariuszem Majewskim, dyrektorem ZSZ nr 3 w Starachowicach, panem Stanisławem Rymarczykiem, Członkiem Zarządu Starostwa Powiatowego w Skarżysku.

Turniej swoją obecnością zaszczycili również pan Cezary Berak, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Starachowicach, pani Aulianna Wojtal, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Powiatu w Starachowicach, Jerzy Krawczyk, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Skarżysku, pan Ryszard Ludwiński, wicedyrektor ZSZ nr 2 w Starachowicach, pan Mirosław Seweryn, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Starachowicach.

Pomysłodawcą konkursu jest pan Szymon Gawlik, nauczyciel praktycznej nauki zawodu w CKP. Współorganizatorem konkursu był Zespół Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach.

Organizatorzy Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej serdecznie dziękują sponsorom za ufundowanie nagród i upominków dla laureatów i uczestników konkursu.

Nasi sponsorzy:

turniej_sponsor_1 turniej_sponsor_2 turniej_sponsor_3 turniej_sponsor_4