W środę 11 lutego 2015 roku wyróżniający się uczniowie klasy 2 ZSZ Nr 3 odbywający zajęcia praktyczne w Centrum w zawodzie elektromechanik:

- Damian Gorycki

- Adrian Gryz

- Albert Włodarczyk

pod opieką nauczyciela Pana Andrzeja Kaczkowskiego wzięli udział w spotkaniu techniczno - prezentacyjnym i szkoleniu zorganizowanym w Ostrowcu Św. przez firmę SONEL S.A.

Zakres szkolenia przeznaczonego dla pracowników służb technicznych przemysłu
i energetyki obejmował:

- obsługę przyrządów pomiarowych firmy SONEL S.A.,

- wybrane zagadnienia związane z aktualnymi przepisami,

- praktyczne zastosowanie przyrządów pomiarowych SONEL S.A.

Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w szkoleniu. Wszyscy uczestnicy otrzymali
od organizatora zaświadczenia.