CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w Starachowicach ul. Wł. Rogowskiego 14, składa serdeczne podziękowania Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna za dofinansowanie w kwocie 1.600 zł modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu w jednostce.

PZU Życie S.A. zostało umieszczone na liście sponsorów Centrum.