22 maja odbyła się druga edycja Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej organizowanego przez CKP według autorskiego pomysłu nauczyciela praktycznej nauki zawodu Szymona Gawlika. Tegoroczny turniej realizowano we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy - Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach.

Patronat nad II TSWT objęli Starosta Starachowicki Pan Dariusz Dąbrowski i Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach Pan Janusz Czyż.

Do konkursu stanęło 24 uczniów szkół zawodowych i techników z powiatu kieleckiego, radomskiego, skarżyskiego, staszowskiego i starachowickiego, wykazując się wiedzą teoretyczną w zakresie budowy i naprawy pojazdów samochodowych i instalacji elektrycznej w pojazdach, przepisów bhp w zawodach samochodowych, elementów prawa pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Po zakończeniu pierwszego etapu turnieju uczestnicy, którzy wkrótce staną się aktywni na rynku pracy, wysłuchali prelekcji Pana Stanisława Golmento z OIP w Kielcach
i Pani Magdaleny Wolskiej na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, warunków bezpieczeństwa w miejscu pracy, obowiązków pracodawcy oraz praw i obowiązków pracowniczych.

Do drugiej części turnieju zakwalifikowało się pięciu uczestników z największą liczbą punktów, suma punktów z obydwu etapów pozwoliła wyłonić laureatów II Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej:

I miejsce – Łukasz Cecelon z CKP w Staszowie

II miejsce - Aleksander Maszczyk z ZSZ nr 3 w Starachowicach

III miejsce – Kamil Maciąg z ZSZ nr 3 w Starachowicach

Uroczystość wręczenia nagród uświetnili swoją obecnością Pani Agata Wojtyszek, Wicestarosta Powiatu Starachowickiego, Radny Rady Powiatu Pan Cezary Berak, Pan Zdzisław Kobierski, prezes SSE „Starachowice”, Pan Jerzy Jabczuga, dyrektor CKP
w Staszowie, Pan Stanisław Golmento z OIP w Kielcach.

Fundatorami nagród byli: dla miejsca pierwszego – Okręgowy Inspektorat Pracy
w Kielcach, dla miejsca drugiego - Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, dla miejsca trzeciego – poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec.

Fundatorami upominków dla wszystkich uczestników turnieju byli: Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Eksperci Techniczno – Motoryzacyjni „Rzeczoznawcy – PZM” SA w Kielcach, firma NET - BUS PRZEWÓZ OSÓB DANUTA PIETRZYK ze Starachowic.

Sponsorem II TSWT była także firma AUTO - ZŁOM Koszary Tadeusz Kasperek.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom II Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej
i wszystkim, którzy przyczynili się do jego realizacji.

Zapraszamy do rywalizacji w przyszłym roku!

Prezentacja