W dniach 6 -19. 09.2015r. pierwsza grupa uczestników projektu pt. „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+, odbyła staże zawodowe w niemieckich przedsiębiorstwach.

Na praktyki zawodowe do Hannoveru wyjechało 16 uczniów ZSZ nr 2 odbywających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego: Dominik Adamczyk, Grzegorz Cichocki, Karol Kutera, Maciej Lech, Daniel Malinowski, Maciej Minda, Damian Wójcik i Piotr Wziątek kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz Karol Buczak, Kamil Cholewiński, Adrian Gregorczyk, Adrian Grudzień, Wiktor Jagiełło, Artur Nowak, Michał Szmalec i Damian Zawłocki kształcący się w zawodzie technik budownictwa.

Opiekę nad młodzieżą pełniła Pani Elżbieta Gębura, koordynator projektu i Pani Dorota Rychlewska, nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego.

Niemiecki partner Centrum - Werkstätten Stadtkirchenverband Hannover GmbH, jest przedstawicielem interesów instytucji współpracujących dla celów pomocy młodzieży kształcącej się zawodowo i młodych ludzi borykających się z bezrobociem. Zajmuje się między innymi współpracą międzynarodową w zakresie organizowania praktyk zawodowych dla osób uczących się. Ma bogate doświadczenie w planowaniu i zarządzaniu projektami w obszarze edukacji.

Realizację zadań projektu po przybyciu do instytucji goszczącej rozpoczęło spotkanie z Panem Wolfgangiem Hellwigiem, opiekunem stażystów ze strony niemieckiej. Nasi uczniowie uzyskali wiadomości na temat organizacji przyjmującej, firm, w których realizować mieli praktyki zawodowe, poznali obowiązujące w nich zasady bhp, otrzymali plany miasta oraz informacje o systemie komunikacji miejskiej. W poznawaniu miasta i aklimatyzowaniu się pomocą służyła młodzież ze Starachowic, która w w/w instytucji od sierpnia tego roku uczestniczy w projekcie MobiPro, odbywając 3 - letnią naukę zawodu w dualnym systemie niemieckiej szkoły zawodowej.

Zgodnie z założonym planem praktyk technicy pojazdów samochodowych realizowali zadania stażu zawodowego w warsztatach samochodowych, zaś technicy budownictwa w firmach remontowo -budowlanych na terenie Hannoweru i okolic. Wykonując zadania wspólnie z pracownikami tych firm, w środowisku międzynarodowym, wykorzystując narzędzia, materiały, środki i metody , współczesne technologie stosowane u naszych sąsiadów, porównując je ze zdobytymi wcześniej umiejętnościami w ramach praktyk zawodowych w CKP, uczniowie doskonalili swoją wiedzę i umiejętności zawodowe i społeczne.

Projekt przewidywał wizyty i rozmowy monitorujące w zakładach, w których pracowali nasi uczniowie, realizowali je opiekunowie młodzieży wraz z koordynatorem ze strony niemieckiej. W trakcie tych spotkań padło wiele ciepłych słów i pochwał dla naszych uczniów za ich już posiadane kompetencje, dyspozycyjność oraz chęć do pracy. We wszystkich zakładach pracy podkreślano konieczność nauki i doskonalenia umiejętności posługiwania się językiem niemieckim, która stwarza stażystom możliwość powrotu w przyszłości na dalsze doskonalenie zawodowe, jak również zdobycie drugiego zawodu w Niemczech.

Stażyści byli bardzo zadowoleni z udziału w zagranicznych stażach, pełni wrażeń, nowych doświadczeń oraz nowych planów na dalszą drogę swojej kariery zawodowej. Uczniowie bardzo dobrze funkcjonowali w innym kraju - sami dojeżdżali do zakładów będących miejscem ich praktyk, samodzielnie robili zakupy i przygotowywali część posiłków. Dzięki temu poczuli się bardziej pewni siebie, wzrosło ich poczucie własnej wartości.

Nasza młodzież dzieliła się swoimi wrażeniami z pobytu na praktykach i udziału w projekcie podczas wywiadu udzielonego Pani Grażynie Kamień – Soffker, reprezentującej hanowerskie radio polonijne: http://www.radiopolenflug09.de/pdcst_grazyna.html#podcast

Pobyty na zagranicznych stażach zawodowych to nie tylko praca, ale i możliwość poznania kraju i kultury państwa, w którym pracuje młodzież. Uczniowie na co dzień przebywający w Hanowerze mieli możliwość poznania jego zabytków i historii w czasie wolnym w sobotę, w niedzielę zaś uczestniczyli w wycieczce do Wolfsburga, gdzie znajduje się największy w Niemczech zakład produkujący samochody VOLKSWAGEN. Część terenu firmy zajmuje ogromne centrum naukowo-historyczne AUTOSTADT, gdzie uczniowie korzystali z atrakcji interaktywnych i obejrzeli ogromny zbiór automobili, poczynając od pierwszego wyprodukowanego samochodu na świecie, na współczesnych - najnowszych i najdroższych kończąc.

Projekt „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” jest realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w okresie od 1 czerwca 2015 do 1 czerwca 2017. W dwutygodniowych stażach zawodowych w przedsiębiorstwach w Niemczech, Portugalii i Hiszpanii wezmą udział uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w CKP - 48 uczniów ZSZ nr 2 kształcących się w zawodach technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych oraz 13 uczniów ZSZ nr 3 kształcących się w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych. Główne cele projektu to zwiększenie praktycznych umiejętności zawodowych stażystów, zwiększenie umiejętności komunikacji w języku obcym, podniesienie poziomu wiedzy technicznej oraz rozwój umiejętności społecznych - pracy i życia codziennego w wielokulturowym środowisku międzynarodowym. Wizyty studyjne w portugalskich instytucjach związanych z praktycznym kształceniem zawodowym i poradnictwem kariery odbędzie także kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Praktycznego, przenosząc dobre praktyki do swojej placówki.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS +.