Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach informuje, że przyjęte zostały następujące terminy rekrutacji na kwalifikacyjne kursy zawodowe:

1. Do 25.08. 2016 – składanie dokumentów
2. 25-30.08.2016 – postępowanie rekrutacyjne
3. 31.08.2016 – ogłoszenie list przyjętych, godz. 12:00
4. Do 29. 09.2016 – postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
5. 29.09.2016 – ogłoszenie list przyjętych, godz. 12:00