W piątek 20 maja w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się III Turniej Samochodowej Wiedzy Technicznej, w tym roku współorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach.

Do zawodów stanęli uczniowie Zespołu Szkół Samochodowo – Usługowych w Skarżysku –Kamiennej, ZS Technikum Samochodowego w Staszowie, ZSZ nr 2 i ZSZ nr 3 w Starachowicach, CKP oraz uczniowie klasy patronackiej MAN.

W pierwszym etapie turnieju uczestnicy mierzyli się z zadaniami teoretycznymi  z zakresu techniki i technologii budowy oraz naprawy pojazdów samochodowych oraz zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodach mechanicznych.  Pięciu uczniów z największą liczbą punktów przeszło do drugiego etapu. Do zadań finalistów  w części praktycznej należało wykonanie wiązki przewodów elektrycznych oraz wykazanie się umiejętnościami z zakresu miernictwa elementów mechanicznych i elektrycznych; m. in.  identyfikacja i pomiar wybranych śrub oraz dobór ich momentów dokręcania, pomiary rezystancji cewek, a także pomiary średnicy wałków za pomocą mikrometra.

W trakcie prac komisji konkursowej uczestnicy Turnieju, którzy już wkrótce zostaną aktywnymi uczestnikami rynku pracy,  wysłuchali prelekcji pana  Stanisława Golmento  z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach, który omówił podstawy prawne form świadczenia pracy oraz prawa pracowników i ich obowiązki względem pracodawcy. Młodzież dowiedziała się również jakie instytucje zewnętrzne i wewnętrzne dbają o prawa   i interesy pracowników.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom III TSWT uświetnili swoją obecnością  pani Agata Gałka –Bernacka, wicestarosta powiatu starachowickiego, pan Dariusz Seweryn, dyrektor Wydziału Edukacji SP, przedstawiciele firmy MAN Bus Sp. z o.o panie Kinga Włoskowicz, Katarzyna Wiecha, Małgorzata Świątek, dyrektorzy ZSZ nr 2 i ZSZ nr 3 pani Grażyna Małecka i pan Mariusz Majewski.

Pani Małgorzata Urban, dyrektor Centrum, w towarzystwie  pani starosty Agaty Gałki – Bernackiej i Kingi Włoskowicz reprezentującej firmę MAN - głównego  sponsora nagród -  wręczyła dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom konkursu oraz cenne nagrody finalistom Turnieju. Laureatami III Turnieju Samochodowej Wiedzy Technicznej zostali:

I miejsce  - Kamil Mikus, Zespół Szkół w Staszowie

II miejsce - Michał Sieczka, Zespół Szkól Samochodowo – Usługowych w Skarżysku

III miejsce  - Konrad Ozga, Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach.

Pan Stanisław Golmento reprezentujący współorganizatora Turnieju, OIP w Kielcach, wręczył nagrodę specjalną jego zwycięzcy Kamilowi Mikusowi oraz upominki dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu.

Na zakończenie pani dyrektor Urban zaprosiła wszystkich do rywalizacji w przyszłym roku szkolnym.