logo_Erasmus_plus

W dniach 18-29.04.1016r. kolejna grupa uczestników projektu CKP pt. „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym”, realizowanego w ramach programu ERASMUS+, odbyła staże zawodowe w zagranicznych firmach.

Na praktyki zawodowe do Esposende w Portugalii wyjechało 16 uczniów ZSZ nr 2 odbywających praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego: Dominik Linek, Krystian Paluch, Mateusz Prędota, Krzysztof Pryciak, Konrad Słowiński – Gulba, Ernest Gulba, Piotr Krzeszowski i Hubert Latała kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz Aleksandra Grudzień, Monika Kusiak, Olga Kusiak, Klaudia Mundzik, Agata Wiącek, Kamil Matysek, Dawid Mazur i Bartosz Wojton kształcący się w zawodzie technik budownictwa.

Opiekę nad młodzieżą pełniła Elżbieta Gębura, koordynator projektu i Sylwia Ptak, nauczyciel języka angielskiego. Ze strony organizacji przyjmującej - Stowarzyszenia Mobilności Interkulturalnej Euromob - opiekę nad uczestnikami projektu roztoczyły Chantal Gomes i Dominika Woznicka, które zapewniły uczniom miejsca praktyk u lokalnych przedsiębiorców, zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz bogaty program kulturowy.

Dwutygodniowa praktyka w zagranicznych firmach przyniosła uczniom nowe, cenne doświadczenia – przede wszystkim związane z przyszłym zawodem, ale również ze specyfiką organizacji pracy oraz koniecznością porozumiewania się w języku obcym na poziomie zawodowym i towarzyskim. Uczniowie mieli możliwość poznania zadań na różnych stanowiskach pracy, nabycia nowych umiejętności oraz skonfrontowania  i doskonalenia umiejętności już  nabytych w trakcie praktycznej nauki zawodu z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Należy podkreślić, że już posiadane kompetencje zawodowe i osobiste naszych uczniów, zaangażowanie w wykonywanie zadań i chęć do pracy zostały wysoko ocenione przez pracowników i opiekunów stażystów we wszystkich firmach. Takich pochwał i ciepłych słów o swoich wychowankach mieli okazję wysłuchać podczas wizyt monitorujących w zakładach nauczyciele Centrum.

Kadra pedagogiczna CKP zgodnie z założeniami projektu odbyła ponadto wizyty typu job shadowing w portugalskich instytucjach związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym. Nauczyciele odwiedzili szkoły zawodowe Zendensino Escola Profissional de Esposende  i  Rocha Peixoto  oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Technologii, gdzie zostali zapoznani z system nauczania zawodowego w Portugalii, organizacją praktyk, ofertą kursów, metodami  nauczania i zastosowania nowych technologii, system oceniania uczniów na zajęciach w szkole i na praktykach, zasadami przyjęcia do szkoły zawodowej i dofinansowania uczniów z rodzin problematycznych. Obejrzeli ponadto warsztaty gdzie odbywają się zajęcia praktyczne oraz obserwowali zajęcia prowadzone przez nauczycieli nauczania teoretycznego  i praktycznego. Nauczyciele uczestniczyli także w spotkaniu z władzami Esposende, na którym przybliżono system oświaty w Portugalii oraz różnice pomiędzy publicznym i prywatnym systemem edukacyjnym, a także omówiono w jaki sposób gmina przyczynia sie do włączenia  młodzieży na rynek pracy. Problem bezrobocia, sposoby umożliwienia wejścia lub przywrócenia na rynek pracy, min. poprzez kursy zawodowe dla osób dorosłych i staże były tematem  rozmów w ośrodku rządowym ACICE, odpowiedniku polskich urzędów pracy.  W Bibliotece Miejskiej im. Manuela Boaventura, dyrektor Maria Luísa Leite da Silva omówiła realizowane programy kulturowe i edukacyjne, akcje organizowane przez bibliotekę w szkołach i na uczelniach oraz udział biblioteki w organizacji staży zawodowych. Spotkanie było dużą przyjemnością dla wszystkich, gdyż pani da Silva w przeszłości zwiedzała nasze województwo i zachowała w pamięci miłe wspomnienia.

Pobyt na zagranicznym stażu zawodowym to także możliwość poznania kraju i kultury państwa goszczącego.  Opiekunowie z Euromob dołożyli wszelkich starań, by stażyści zobaczyli piękno ich okolicy, organizując wycieczki do pobliskich miast. Uczniowie wraz z nauczycielami podziwiali Porto, stolicę regionu; jego zabytkową architekturę, charakterystyczny most Ludwika, malownicze widoki wybrzeży rzeki Douro oraz … smak słynnego w całym świecie porto w winiarni firmy Offley. Zwiedzili także Bragę i Guimaraes, gdzie oglądając liczne zabytkowe budowle mogli też uczestniczyć w festynach z okazji święta wyzwolenia – rewolucji goździków, która obaliła faszystowską dyktaturę. Pobyt w Portugalii zakończyło zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej i Lizbony – dzielnicy Belem i Baixa i spacer nad oceanem.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w projekcie;  wysoko ocenili zarówno miejsca swoich praktyk i wizyt studyjnych, jak i organizację czasu wolnego, miejsce zakwaterowania oraz uroki Esposende i jego plaż. Wrócili pełni wrażeń, nowych doświadczeń oraz planów na dalszą drogę swojej kariery zawodowej. Uczniowie bardzo dobrze – zawodowo i społecznie -  funkcjonowali w międzynarodowym środowisku pracy. Dzięki temu wzrosło ich poczucie własnej wartości a udokumentowane pierwsze doświadczenia zawodowe ułatwią wejście w rolę pracownika.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS +.