„To co nam pokazano podczas tych warsztatów, może nam się przydać w przyszłości”, „Bardzo przyjemna atmosfera i dużo przydatnych informacji”, „Dużo ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć o dziennikarstwie”.  - To tylko niektóry wypowiedzi uczniów starachowickich szkół, którzy wzięli udział w warsztatach „Zrozumieć media”.

 

Warsztaty odbyły się w czwartek 3 listopada br. w Miejskiej Hali Sportowej w Starachowicach przy ulicy Jana Pawła II. Organizatorami  byli: działające przy CKP  Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego wraz z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Warsztaty zorganizowano dla wybranych uczniów klas trzecich gimnazjów z terenu miasta i powiatu oraz szkół ponadgimnazjalnych.

 

- Myślę, że to spotkanie, te warsztaty pozwolą Wam inaczej spojrzeć na wszechobecne media i ułatwią kształtowanie własnej tożsamości, powiedziała do uczniów na początku warsztatów dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Małgorzata Urban, a następnie - powitała wicestarostę Agatę Gałkę-Bernacką,  Lidię Dziurę, Aldonę Adamczyk, przedstawicieli Kuratorium Oświaty Andrzeja Jakubca oraz Krzysztofa Jabłońskiego. Podczas warsztatów obecna była Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, z którą uczniowie w ramach praktycznych ćwiczeń zrobili wywiad.  Małgorzata Urban podziękowała zarówno władzom miasta za udostępnienie hali, jak i panu Rafałowi Dobrowolskiemu, kierownikowi hali i pozostałym pracownikom za pomoc w przygotowaniu warsztatów. Szczególne podziękowania skierowała do doradcy zawodowego Justyny Żłobeckiej, na co dzień pracującej w Centrum Kształcenia Praktycznego, za wkład pracy włożony w organizację warsztatów.

 

Jeszcze przed rozpoczęciem warsztatów wicestarosta Agata Gałka-Bernacka oraz członek Zarządu Powiatu Lidia Dziura przekazały Ojcu Benedyktowi Cisoniowi, współprowadzącemu warsztaty, obraz, który przedstawiał fragment klasztoru w Wąchocku. Chwilę wcześniej kilka zdań wicestarosta Bernacka skierowała do młodzieży. - Jestem przekonana, że to spotkanie będzie bardzo owocne i wiele się nauczycie. Myślę, że oczy zdecydowanie szerzej Wam się otworzą i będziecie w stanie rozróżnić wszystkie przekazy medialne, których ogrom mamy każdego dnia. Mam nadzieję, że te warsztaty pokażą Wam jak należy rozumieć media, jak wyciągać wnioski i myśleć samodzielnie oraz logicznie - powiedziała pani wicestarosta Agata Gałka – Bernacka. 

 

Warsztaty były podzielone na kilka części. Młodzież mogła wziąć w nich praktyczny udział. Jak powiedział na początku spotkania, redemptorysta, od 10 lat pracujący w Radiu Maryja Benedykt Cisoń  - Przybyliśmy, żeby przybliżyć wam media… Sposoby informowania, sposoby przekazywania, bo nie tylko informują, ale także deformują czasami człowieka - mówił do młodzieży Ojciec Benedykt.

 

Warsztatowe panele dotyczyły języka obrazu, czyli podstaw przekazu telewizyjnego, słowa w druku, czyli podstaw dziennikarstwa oraz świata dźwięku. Na podsumowanie warsztatów zaprezentowano przygotowane w trakcie przez uczniów materiały: prasowy, radiowy i telewizyjny. Uczniowskie relacje, m.in.: Alicji Surdy, Zuzanny Dukacz oraz Jagody Ciepielewskiej można zobaczyć na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej oraz Radia Maryja.

 

Celem przeprowadzonych warsztatów było m.in. to, aby uczestnicy poznali różnicę pomiędzy komunikatami/informacjami, opinią, perswazją i manipulacją, oraz żeby wiedzieli, że komunikaty medialne trudno jednoznacznie zakwalifikować wyłącznie jako informacyjne, opiniotwórcze, perswazyjne lub zmanipulowane. Aby potrafili wskazać główne cechy rzetelnego przekazu informacji oraz rozpoznać podstawowe zakłamania przekazu medialnego. Ważną informacją była także ta, aby zawsze pamiętali o konieczności samodzielnej oceny treści przekazu medialnego kierując się zasadą:  70% obraz, 23% dźwięk i 7% treść przekazu.

Na zakończenie warsztatów każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom.

http://wsksim.edu.pl/co-w-mediach-piszczy/

http://www.radiomaryja.pl/informacje/starachowickie-warsztaty-wsksim-media-kulis/