Komisja Europejska wystąpiła z nową inicjatywą – European Vocational Skills Week, mającą na celu promocję kształcenia i szkolenia zawodowego. Obchody Tygodnia Umiejętności Zawodowych zaplanowano na 5 – 9 grudnia 2016r.

 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 5 grudnia  zainaugurowała krajowe obchody Tygodnia Umiejętności Zawodowych konferencją pt. „Kształcenie i szkolenia zawodowe - rozwój kompetencji, umiejętności i talentów”, w której uczestniczyła dyrekcja Centrum i zespół projektu. (Więcej o konferencji: http://konferencje.frse.org.pl/ECVET-2016

Centrum Kształcenia Praktycznego w ramach Tygodnia Umiejętności Zawodowych podjęło działania pod wspólnym hasłem „Zawód  - otwarte drzwi do lepszej przyszłości”, w których czynnie uczestniczyli uczniowie biorący udział w realizowanym przez CKP projekcie „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym”.  

Mikołajki były okazją do dzielenia się... wiedzą i umiejętnościami zawodowymi. Nastąpiła zamiana grup uczniów między klasami na zajęciach praktycznych; młodzież kształcąca się w zawodach technik budownictwa i technik pojazdów samochodowych, pod czujnym okiem nauczycieli, weszła w rolę instruktorów zawodu angażując do wykonywania  podstawowych czynności kolegów z innej branży, tym samym  zgłębiając "tajniki innego zawodu".

Kolejnego dnia pracownie Centrum  odwiedzili uczniowie klas drugich Gimnazjum w Rzepinie i Gimnazjum nr 3 w Starachowicach. Była to dla nich pierwsza okazja przyjrzenia się z bliska zajęciom praktycznym, stanowiącym niezbędny element kształcenia zawodowego, zarówno na poziomie szkoły zasadniczej i technikum. Gimnazjaliści poznali wyposażenie pracowni i czynności zawodowe w zawodach, w których kształci CKP,  w trakcie zajęć praktycznych spotkali się także z uczestnikami staży zagranicznych, którzy gorąco zachęcali ich do udziału w projektach mobilności i  dzielili się swoimi wrażeniami z pracy zagranicą.

Ostatni dzień w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych w CKP to debata uczniów biorących udział w projekcie „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym”, przedsiębiorców, doradców zawodowych oraz przedstawicieli lokalnych władz. Jej celem była wymiana informacji i poznanie wzajemnych oczekiwań pracodawców i przyszłych pracowników oraz upowszechnianie rezultatów realizowanego projektu, którego zasadniczym elementem była realizacja staży zawodowych uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach.

Na wstępie  gości poznali  założenia realizowanego projektu. Następnie uczniowie otrzymali dokumenty  Europass i certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych w trakcie stażu zagranicznego. Młodzież odbywająca staż w Hiszpanii przedstawiła relację z udziału w projekcie – pracy w zagranicznych firmach i licznych wycieczek realizowanych w ramach bogatego programu kulturowego.

Dalsza część spotkania skupiła się na dyskusji na temat oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników, sposobów przygotowywania się uczniów do roli pracowników - rozwijania oprócz umiejętności zawodowych, także kompetencji osobistych i społecznych, odgrywających coraz większą rolę w procesie rekrutacji na wszystkie typy stanowisk. Szereg pytań kierowano również do młodzieży na temat ich wyobrażeń i oczekiwań dotyczących ich obecności na rynku pracy. 

W podsumowaniu zawarto myśl, iż doświadczenie stażu zagranicznego jest dla uczniów bardzo cenne i powinno być dostępne jak największej liczbie uczniów ze względu na szerokie spektrum płynących z niego korzyści.

 

Projekt  współfinansowany w ramach  programu Unii Europejskiej ERASMUS +