W dniu 12 maja odbyło się w Centrum zakończenie projektu „Europejska jakość w praktycznym kształceniu zawodowym” realizowanego od 1 czerwca 2015r.,  w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe w programie Erasmus+.  Koordynatorem projektu była pani Elżbieta Gębura.

Dzięki realizacji projektu 61 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odbywających zajęcia praktyczne w CKP mogło odbyć dwutygodniowe staże zawodowe w  przedsiębiorstwach w Niemczech, Hiszpanii i Portugalii. Dodatkowo w projekcie udział wzięło 8 nauczycieli Centrum uczestnicząc w wizytach job shadowing w portugalskich instytucjach szkolenia zawodowego.   

W piątkowym spotkaniu podsumowującym, oprócz uczestników projektu,  udział wzięli wicestarosta powiatu pan Marek Pawłowski, członek zarządu powiatu pan Andrzej Sendecki, pani Jolanta Nowak   reprezentująca SSE „Starachowice” oraz pani Grażyna Małecka, dyrektor ZSZ nr 2.

Zebrani wysłuchali relacji ze stażu nauczycieli, przedstawionej przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu Marcina Przygodę, który przybliżył portugalski system kształcenia zawodowego i omówił działania projektowe kadry pedagogicznej.

Następnie uczniowie Eliza Gębusia, Aleks Niedzielski i Piotr Bzymek dzielili się wrażeniami z przebiegu własnych staży. Był to bardzo owocny czas; uczniowie oprócz doskonalenia i zdobywania umiejętności zawodowych  mieli okazję poznać inną organizację pracy i kulturę, język, pokonać obawy przed współpracą z osobami w obcym środowisku i w obcym języku. Wszyscy stażyści poradzili sobie bardzo dobrze, nawiązali dobre relacje ze współpracownikami a ich umiejętności były zawsze wysoko oceniane przez opiekunów staży w zakładach. Niektórzy otrzymali nawet propozycje pracy zagranicą po ukończeniu nauki i  formalnym potwierdzeniu kwalifikacji. Uczniowie skierowali podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w powstanie i realizację projektu, w którym wzięli udział.

W trakcie realizacji projektu, w trosce o jego wysoką jakość i zgodnie z założeniami, był on systematycznie ewaluowany.  Jego końcową ewaluację i podsumowanie przedstawiła Justyna Żłobecka. Następnie pani Małgorzata Urban, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego, w towarzystwie zaproszonych gości, wręczyła uczniom certyfikaty i dokumenty Europass Mobilność, potwierdzające zdobyte umiejętności i w znaczny sposób wzbogacające indywidualne CV uczestników projektu.

Na zakończenie goście w krótkich słowach wyrazili wdzięczność dla placówki za stwarzanie uczniom tak cennych możliwości wszechstronnego rozwoju; zarówno zawodowego, jak i osobistego, zdobywania nowych doświadczeń oraz gratulowali młodzieży, że tak dobrze radziła sobie w nowych warunkach. Jednocześnie pan wicestarosta Pawłowski i pan Andrzej Sendecki wspominali swoją „ścieżkę międzynarodowej kariery” i własne doznania z czasów wyjazdów „za chlebem”. 

Kończąc spotkanie pani dyrektor Małgorzata Urban zachęciła młodzież do udziału w obecnie realizowanym przez Centrum projekcie mobilności.

 

Projekt „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+„