1 lutego na Targach Kielce odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu do spraw Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego powołanego przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty.
Do Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych przy Świętokrzyskim Kuratorze Oświaty powołano Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach Małgorzatę Urban. W skład zespołu wchodzi po jednym z dyrektorów szkół i placówek z powiatów województwa świętokrzyskiego. Pani Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Świętokrzyski Kurator Oświaty Kazimierz Mądzik wręczyli uroczyście wszystkim Dyrektorom nominacje.
Myśl przewodnia obrad skoncentrowana była wokół zachodzących zmian w szkolnictwie zawodowym oraz różnych wymiarów wspierania rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie województwa świętokrzyskiego przy ścisłej współpracy szkół i placówek z pracodawcami.

Spotkanie zespołu ds. szkolnictwa zawodowego.

Zmiany w szkolnictwie zawodowym.