Dyrekcja i nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego dziś uczestniczyli w sympozjum „Cyfrowa Niepodległość. Polska myśl technologiczna, czyli od pomysłu do sukcesu”. Konferencja umożliwiła wymianę doświadczeń oraz zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie nowych technologii oraz zapoznanie się z dostepnymi na rynku polskim start-up. Na konferencji przemówienia wygłosili Premier Mateusz Morawiecki, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak,minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz przedstawiciele start-up.