Wydrukuj

Zdjęcie 1 z 1

 

Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach”

to tytuł projektu programu ERASMUS+ realizowanego przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w latach 2016 -2018. W jego ramach w dniach 04 -17.03.2018r uczniowie przebywali na zagranicznych praktykach zawodowych w Hannowerze, stolicy niemieckiego kraju związkowego Niedersachsen (Dolna Saksonia). W wyjeździe uczestniczyło 16 uczniów CKP Starachowice: uczących się w zawodzie w zawodzie technik budownictwa: Krystian Faliszewski, Dawid Jabłoński, Filip Niewczas, Norbert Turek, Piotr Uzar ; uczących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych: Dawid Kaminik, Dominik Kobierski, Kacper Barszcz, Wojciech Ceglarz, Rafał Chojnacki, Kornel Derlatka, Piotr Segieta; oraz w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych: Kacper Jabłoński, Arkadiusz Popławski, Krystian Góźdź, Dominik Lipiec. Zadania opiekunów w czasie wyjazdu pełniły: koordynator projektu z ramienia CKP Pani Elżbieta Gębura i Pani Dorota Rychlewska nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego. Realizację zadań projektu po przybyciu na miejsce do instytucji goszczącej młodzież LAK Berufsnot e.V. in Hannover rozpoczęło spotkanie z Panem Wolfgangiem Hellwig, opiekunem młodzieży ze strony niemieckiej. W pierwszym dniu stażu młodzież poznała firmy, które przez dwa tygodnie miały być ich miejscem praktyk zawodowych, uczniom zaprezentowano harmonogram stażu oraz przedstawiono obowiązujące przepisy BHP, otrzymali oni również plany miasta oraz pomocniczą garść informacji o sposobie korzystania z komunikacji miejskiej, tak aby w swoim miejscu pracy być zawsze na czas.

Zgodnie z założonym planem praktyk mechanicy i elektromechanicy pojazdów samochodowych realizowali zadania stażu zawodowego w warsztatach samochodowych, zaś technicy budownictwa w firmach budowlanych na terenie Hannoweru i okolic. Uczestnicząc w pracach niemieckich firm pod okiem instruktorów, wykorzystując nowe narzędzia, surowce, środki i metody , współczesne technologie stosowane u naszych sąsiadów, porównując je ze zdobytymi wcześniej wiadomościami w ramach praktyk zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach uczniowie doskonalili swa wiedzę zawodową. W trakcie spotkań w zakładach goszczących naszą młodzież podkreślano konieczność doskonalenia umiejętności zawodowych oraz nauki języków obcych, która stwarza stażystom możliwość powrotu w przyszłości na dalsze doskonalenie zawodowe, bądź zdobycie drugiego zawodu za granicą Polski. Stażyści byli bardzo zadowoleni ze swoich nowych miejsc praktyk, pełni wrażeń, nowych doświadczeń oraz planów na dalszą drogę swojej kariery zawodowej.

Pobyty na zagranicznych stażach zawodowych to nie tylko praca, ale i możliwość poznania kraju i kultury państwa, w którym przebywa młodzież. Młodzież na co dzień przebywająca w Hanowerze poznała jego zabytki i historię w czasie zwiedzania go w czasie wolnym w sobotę, w niedzielę zaś uczestniczyła w wycieczce do Wolfsburga, gdzie znajduje się największy zakład produkujący samochody VOLKSWAGEN w Niemczech .Część jego terenu zajmuje ogromne centrum naukowo-historyczne AUTOSTADT, w którym oprócz atrakcji interaktywnych nasi uczniowie zwiedzili ogromny zbiór automobili, poczynając od pierwszego wyprodukowanego samochodu na świecie, na współczesnych najnowszych i najdroższych kończąc.

Projekty Erasmus+ uczą młodych ludzi ,mobilności tak koniecznej we współczesnym świecie. Ta grupa w pełni i wszechstronnie wykorzystała czas stażu na rozwój i doskonalenie własnej wiedzy i umiejętności, zarówno zawodowych, jak i społecznych.

Autor : Dorota Rychlewska

Projekt „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+”