Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach z ZSZ nr 2 wzięli udział w konkursie pt.: ” MÓJ ZAWÓD MOJA PRZYSZŁOŚĆ”. Konkurs organizowany był we współpracy z: TVP3, Targami Kielce, PFRON, Specjalna Strefa Ekonomiczna „Starachowice”.
Konkurs skierowany był do uczniów oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego. Celem konkursu było upowszechnienie informacji na temat wybranych zawodów szkolnictwa zawodowego i zachęcenie uczniów do świadomego planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej.
Jako jedyni ze Starachowic pod opieką nauczyciela praktycznej nauki zawodu z CKP Starachowice uczniowie przygotowali filmik promujący zawód: technik budownictwa. W humorystyczny sposób wskazali specyfikę zawodu. Udział w konkursie pozwolił im na stworzenie oryginalnego projektu  promującego zawód w którym się kształcą, oraz rozbudził ich kreatywności. W dniu 21 marca na Targach Kielce Świętokrzyski Kurator Oświaty wręczył naszym filmowcom upominki.