logotypy POWER male

Za nami pierwsze staże zrealizowane w projekcie „Europejski wymiar doskonalenia zawodowego uczniów i kadry CKP w Starachowicach drogą do podniesienia jakości kształcenia”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

W dniach 30.04 -12.05.2018r.  praktyki zawodowe w portugalskich  odbyło 16 uczniów CKP: Jakub Bąk, Marcel Latała, Mateusz Samiec, Piotr Bzymek, Jan Garbala, Konrad Gębura, Marcin Gwardyś, Kacper Latała, Kamil Łodej, Łukasz Nowak i Jakub Wróbel  kształcący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz Dawid Domański, Jakub Lisowski, Tomasz Puchała i Mateusz Zarzycki kształcący się w zawodzie monter mechatronik.  

Opiekę nad młodzieżą pełniła Justyna Żłobecka, koordynator projektu i Marta Tarnowska, nauczyciel języka angielskiego. Ze strony organizacji przyjmującej – Stowarzyszenia Mobilności Interkulturalnej Euromob – opiekę nad uczestnikami projektu roztoczyły Chantal Gomes i Dominika Woznicka Arezes, które zapewniły uczniom miejsca praktyk u przedsiębiorców w Esposende i okolicach, zakwaterowanie, wyżywienie, transport oraz ciekawy program kulturowy.

Dwutygodniowa praktyka w zagranicznych firmach przyniosła uczniom nowe, cenne doświadczenia; przede wszystkim związane z przyszłym zawodem, ale także z inną specyfiką organizacji pracy, koniecznością porozumiewania się w języku obcym na poziomie zawodowym i w życiu codziennym. Zagraniczny staż to dla uczniów często pierwsze doświadczenie pracy w przedsiębiorstwie, możliwość poznania zadań zawodowych na różnych stanowiskach pracy, nabycia nowych umiejętności oraz skonfrontowania  i doskonalenia umiejętności już  nabytych w trakcie praktycznej nauki zawodu z wymaganiami stawianymi przez pracodawców. Należy podkreślić, że już posiadane kompetencje zawodowe i osobiste naszych uczniów, zaangażowanie w wykonywanie zadań i chęć do pracy zostały wysoko ocenione przez pracowników i mentorów stażystów we wszystkich firmach. Takich pochwał i ciepłych słów o swoich wychowankach mieli okazję wysłuchać podczas wizyt monitorujących w zakładach opiekunowie z Centrum. Tytułowe  „Moglibyście zostać tu dłużej?”,  „To naprawdę fajne chłopaki”, „Szkoda, że już wyjeżdżacie” to prawdziwe komplementy pod adresem naszych uczniów.

Równocześnie z uczniami kadra pedagogiczna CKP zgodnie z założeniami projektu odbyła staż job shadowing w instytucjach kształcenia zawodowego i ustawicznego –  Rocha Peixoto w Povoa de Varzim oraz Wyższej Szkole Zarządzania i Technologii w Viana do Castelo. Małgorzata Urban, Dorota Lenart, Szymon Gawlik, Mirosław Klusek, Andrzej Kłaczkowski i Bogdan Kowalik przez pięć dni towarzyszyli portugalskim nauczycielom trakcie zajęć szkolnych obserwując ich pracę. W ocenie stażystów jest to cenne doświadczenie zawodowe pozwalające na  wzbogacenie własnego warsztatu pracy oraz wzrost kompetencji językowych i społecznych, a także wpływające na  zwiększenie satysfakcji z pracy.

Pobyt na zagranicznym stażu zawodowym to zawsze możliwość poznania kraju i kultury państwa goszczącego.  Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele w ramach stażu realizowali ciekawy program kulturowy zwiedzając oprócz miast pobytu także Fatimę, Porto, Aveiro czy Barcelos. Poznawali smaki charakterystyczne dla Portugalii  i podziwiali kulturę zabawy  uczestnicząc  w fecie z okazji lokalnego sukcesu – zdobycia przez  FC Porto tytułu mistrza ligi portugalskiej.

Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w projekcie;  wysoko ocenili zarówno miejsca swoich staży, jak i organizację czasu wolnego, miejsce zakwaterowania oraz uroki Esposende i Povoa de Varzim  i ich plaż. Stażyści wrócili pełni satysfakcji, nowych wrażeń i doświadczeń oraz planów na dalszą drogę swojej kariery zawodowej.

 

Projekt: Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego