Ponad 260 tys. zł na realizację innowacyjnego modelu kształcenia pt. „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” trafi do Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach. Nasza placówka jest jednym z siedmiu grantobiorców projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego przez Województwo Świętokrzyskie w ramach z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W czwartek, 24 maja br., w obecności starosty Danuty Krępy doszło do podpisania umowy pomiędzy Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego a dyrekcją CKP w Starachowicach.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego przy wykorzystaniu co najmniej 5 modeli implementacji kształcenia praktycznego w miejscu pracy i przygotowaniu modelu do wdrożenia wypracowanej koncepcji w Polsce, również w oparciu o doświadczenia partnera zagranicznego. Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, partnerem międzynarodowym–Instytut Szkolenia Zawodowego – Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI) w Oberwart (Austria), a jednym z jego beneficjentów – Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, które opracowało  innowacyjny model kształcenia praktycznego na poziomie technikum dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach w zawodzie technik budownictwa oraz dla uczniów  Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Będą oni odbywali naukę zawodu u dwóch pracodawców z branży (w przypadku branży hotelowej będzie to Hotel Senator i Hotel Europa, a jeśli chodzi o budownictwo – PPUH „DEMAX” sp. z o.o., Biuro Obsługi Inwestycji) w wymiarze 40 proc. podstawy programowej oraz w pracowniach Centrum i wyspecjalizowanych pracowniach szkolnych (10 proc. podstawy programowej).


Wartością dodaną innowacji w odniesieniu do istniejącej praktyki będzie dokształcenie nauczyciela i zapoznanie go z realnymi warunkami pracy, z którymi mogą spotkać się uczniowie. Pozwoli to im na dokonanie ewaluacji pracy w szkole i podczas praktyk realizowanych w środowisku lokalnym.
Projekt będzie realizowany przez trzy semestry – od września roku szkolnego 2018/2019, objętych zostanie nim 29 uczniów. W ramach grantu młodzież otrzyma stypendia. Będzie też uczestniczyć w dodatkowych kursach rozwijających jej umiejętności zawodowe.
Kwota dofinansowania przyznanego w ramach grantu to 263 527,00 zł.
W realizację projektu w całym województwie zaangażowanych zostało 17 szkół, wsparciem objętych będzie 390 uczniów. Innowacyjne modele na kwotę 8 904 684 zł wdrażane będą w 50 przedsiębiorstwach.

www.powiat.starachowice.pl