W dniu 5 czerwca 2018 r. Pani Jolanta Róża Kozłowska Ambasador RP w Austrii spotkała się z przedstawicielami regionu świętokrzyskiego tworzących grupę Grantobiorców w projekcie “Innowacyjna edukacja- nowe możliwości zawodowe”.

Uczestnicy misji wyjazdowej do Wiednia mieli możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją gospodarczą oraz trendach w szkolnictwie zawodowym w Austrii. Pani Ambasador podkreśliła wagę współpracy, wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk.
Tomasz Janusz, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawił założenie projektu i jego innowacyjny charakter a także omówił plany dalszej współpracy z Zagranicznym Biurem Handlowym w Wiedniu m.in. przy organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej “MISJI SOUTH” dla branży metalowo – odlewniczej w październiku 2018 r.

Uczestnikami misji zagranicznej do Austrii są przedstawiciele: Forum Pracodawców w Kielcach, Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Kielcach, Zespołu Szkół w Ożarowie, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Końskich, Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Zespołu Szkół Nr 1 w Opatowie oraz Fundacji Świętokrzyskich Szefów Kuchni i Kucharzy w Kielcach.
Projekt realizowany jest przez Województwo Świętokrzyskie: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem Szkolenia Zawodowego- Berufsforderungsinstitut Burgenland (BFI) w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1 innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

Urząd Marszałkowski