erasmus_plus

Zdjęcie 1 z 1

 21 czerwca odbyło się w Centrum spotkanie podsumowujące realizację projektu „Europejska jakość w kształceniu praktycznym uczniów CKP w Starachowicach” realizowanego od 15 września 2016r. Środki unijne na realizację projektu w wysokości 84 588 Euro przyznano w ramach sektora Kształcenie i szkolenia zawodowe, akcja 1 Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+.  Koordynatorem projektu była pani Elżbieta Gębura.

Dzięki realizacji projektu 48 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej odbywających zajęcia praktyczne w CKP mogło odbyć dwutygodniowe staże zawodowe w  przedsiębiorstwach w Niemczech i Portugalii, gdzie zdobywali i rozwijali praktyczne umiejętności zawodowe, kompetencje językowe, personalne i społeczne.

W piątkowym spotkaniu oprócz uczestników i realizatorów projektu,  udział wzięli dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Starachowicach pan Dariusz Seweryn, kierownik praktyk zawodowych ZSZ nr 2 pani Maria Niedopytalska oraz pani Dorota Rychlewska, nauczyciel ZSZ nr 3, nauczyciel i tłumacz języka niemieckiego.

Na wstępie dyrektor CKP, pani Małgorzata Urban, podkreśliła konieczność wszechstronnych działań na rzecz rozwoju zawodowego i osobistego uczniów, podziękowała uczestnikom projektu za ich postawę na stażach, zaangażowanie w pracę, sumienne wykonywanie obowiązków, zaznaczyła, że wielu naszych uczniów już na etapie nauki szkolnej otrzymywało od swoich zagranicznych pracodawców ofertę pracy na okres wakacji.

Następnie pani Justyna Żłobecka przedstawiła wyniki końcowej ewaluacji projektu a w dalszej części uczniowie biorący udział w poszczególnych stażach – Kamila Jarzębak, Krystian Stańczak, Łukasz Nowak, Arnold Bieluń, Arkadiusz Popławski – w prezentacjach omówili swój udział w projekcie, pokazali miejsca pracy, omówili zakres swoich obowiązków, realizowany program kulturowy, zdobyte umiejętności i korzyści płynące z udziału w projekcie.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie uczniom certyfikatów i dokumentów Europass Mobilność, potwierdzających zdobyte umiejętności i w znaczny sposób wzbogacających indywidualne CV uczestników projektu.

Na zakończenie dyrektor  Dariusz Seweryn i pani Maria Niedopytalska w krótkich słowach wyrazili wdzięczność dla Placówki za stwarzanie uczniom tak cennych możliwości wszechstronnego rozwoju; zarówno zawodowego, jak i osobistego, zdobywania nowych doświadczeń oraz gratulowali młodzieży, że tak wspaniale radziła sobie w nowych warunkach. Pani dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym za trud włożony w realizację projektu, zaś uczniom życzyła sukcesów w dalszej nauce i pracy .

 

Projekt „Współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+„