28 września 2018 roku odbyła się  konferencja inaugurująca grant „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca” realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – Nowe Możliwości Zawodowe”, którego  liderem jest  Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez realizację min. 40% godzin kształcenia praktycznego ze szkół do przedsiębiorstw przy udziale nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

W konferencji uczestniczyli dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Grzegorz Orawiec opiekun projektu z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Barbara Jakubowska oraz Janusz Juszczyk, Wicestarosta Powiatu Starachowickiego Marek Pawłowski, członkowie zarządu Monika Nowak i Andrzej Sendecki, Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Kielcach Andrzej Jakubiec, Krzysztof Jabłoński, pracodawcy zaangażowani w projekt Andrzej Nowak – Prezes Zarządu Spółki DEMAX, Piotr Głowacz – Prezes Biuro Obsługi Inwestycji oraz przedstawiciele Hotelu „Senator” Anna Mazurkiewicz, Hotelu „Europa” Ewelina Bonio, Monika Wójcik Dyrektor ZSZ nr 1, Maria Niedopytalska kierownik kształcenia praktycznego w ZSZ nr 2, nauczyciele zaangażowani w projekt a także uczniowie – uczestnicy projektu oraz ich rodzice. Gospodarzami konferencji były dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Małgorzata Urban oraz koordynator projekty wicedyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego Dorota Lenart.

W wystąpieniach goście i organizatorzy przedstawili założenia realizowanego grantu pt.: „Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła – CKP – Pracodawca”. Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego dla 15 uczniów i uczennice z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 (z kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych) oraz 14 uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 ze Starachowic (z kierunku technik budownictwa) polega na zrealizowaniu części zajęć praktycznych u więcej niż jednego przedsiębiorcy w danym zawodzie oraz w wyspecjalizowanych pracowniach CKP i szkoły. Działanie takie ma wyposażyć uczniów w umiejętności pożądane przez pracodawców, zwiększyć szanse uczniów na rynku pracy i zapewnić sukces na zewnętrznym egzaminie zawodowym.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach grantu to 263 527,00 zł., wkład własny Powiatu Starachowickiego to kwota 60 611,21 zł., całkowita wartość projektu grantowego to 324 138,21 zł.

Projekt realizowany przez Centrum Kształcenia Praktycznego w terminie do 31 stycznia 2020 roku.