W dniach 5- 6 listopada 2018 r. w naszej placówce gościliśmy przedstawicieli z Austrii oraz Urzędu Marszałkowskiego z Kielc. Konsultacje warsztatowe z ekspertami Austriackimi dotyczyły grantu Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego pt. „ Kształcenie w środowisku pracy. Szkoła-CKP-Pracodawca”. Pan Rene Bischof, który jest partnerem w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, wraz z ekspertem Panem Peter Meier zapoznali się z pracą naszej placówki oraz odwiedzili szkoły z którymi w ramach projektu współpracujemy  ZSZ nr 1 oraz ZSZ nr 2 w Starachowicach, a także przedsiębiorców biorących udział w grancie Hotel Senator, Hotel Europa, Biuro Obsługi Inwestycji Piotr Głowacz , Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo -Handlowe DEMAX sp. z o.o. Nasi goście obserwowali jak pracują uczniowie w ramach realizowanego projektu w realnych warunkach pracy. W trakcie wizyty konsultanci mogli zobaczyć również jak działa przy CKP Klub Małego Zawodowca, w którym brały udział dzieci klasy I c SP nr 10. Podczas dwudniowych konsultacji goście nasi uczestniczyli również w konferencji zorganizowanej przez Międzyszkolne Centrum Doradztwa Zawodowego działające przy CKP o takim samym tytule jak nazwa projektu grantowego, której celem była dyskusja dotyczącej przyszłości młodych uczniów i  absolwentów na zmieniającym się rynku pracy, oczekiwań pracodawców i proponowanych rozwiązań kształcenia do której zaprosiliśmy naszych gości z Austrii.

Podczas spotkania Konsultacyjnego głównie zostały zaproponowane kierunki dalszej współpracy, oraz w szerokim zakresie skorzystaliśmy z doradztwa w ramach realizacji kształcenia praktycznego w oparciu o kierunek kształcenia, przyszły zawód absolwentów wykorzystując doświadczenia z Austrii.