23 listopada Dyrekcja Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach uczestniczyła w II spotkaniu Komitetu Sterującego ds. Rozwoju Kształcenia Praktycznego, powołanego w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe. Rolą Komitetu jest monitorowanie i wspieranie działań realizowanych w ramach grantu, którego głównym celem jest wprowadzenie Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego.Centrum Kształcenia Praktycznego w Starachowicach jest jednym z 7 grantobiorców, którzy opracowali Innowacyjny Model Kształcenia Praktycznego, realizowany we współpracy z ZSZ nr 1 oraz ZSZ nr 2 w Starachowicach. W spotkaniu Komitetu uczestniczyli: Kazimierz Mądzik Świętokrzyski Kurator Oświaty, Zbigniew Wojciechowski Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Strategii w Kuratorium Oświaty, przedstawiciele Szkolnictwa Wyższego, Instytucji i Przedsiębiorcy. Spotkanie otworzył Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ, nadzorujący prace Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy – Lidera projektu. Spotkanie prowadziła Pani Sylwia Mucha Kierownik Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departament Polityki Regionalnej. Spotkanie było okazją do wymiany informacji na temat współpracy szkół zawodowych z rynkiem pracy w obszarze kształcenia dualnego.